Responsvandring

07.06.2018 kl. 07:34
Våren är en perfekt tid för att kombinera kultur med motion! Det gör gott för både kropp och själ. Att dessutom kombinera vandring och utevistelse med ett möte är både roligt, kreativt och inspirerande!

VårKultur 2018 hade temat Kulturvandra och det satsades på kulturvandringar av olika slag. Det visade sig vara ett lyckat val av tema och under några intensiva aprilveckor ordnades en mångfald vandringar och andra evenemang utgående från temat. Programmet bjöd på fågelvandringar, äventyr i trollskogen, kulturpop-up, procentkonst-presentationer, skiss-promenad, bildorienteringar, filosofipromenader, guidningar, kulturturer, rollator-rallyn och mycket mera.

En vacker vårdag i slutet av maj samlades en del av arrangörerna till utvärdering av årets satsning. I enlighet med temat så ordnade vi mötet i form av en vandring. Tove Hagström från företaget Yttra ledde responsvandringen där vi under vandringens gång fick olika uppgifter.

Under promenaden uppmanades vi också att använda våra sinnen: att stanna upp på olika platser; dofta, se oss omkring, lyssna och känna. Det var en bra påminnelse om hur viktigt det är att ibland stanna upp i vardagen och verkligen fokusera på att vara ”här och nu”.

En uppgift under den s.k. responsvandringen var att i grupper leta fram ett naturligt ”konstverk” och rama in det med hjälp av material som fanns i skogen. Konstverket skulle representera vår upplevelse av VårKultur. Därefter hade vi vernissage och fick ta del av varandras tankar. Konstverken hade fantasifulla namn – också de berättade något om förverkligandet av VårKultur, t.ex.: ”Gott och blandat”, Radix  multiforme” och ”Det gick åt skogen – men det var roligt”.

En annan uppgift var att på ett papper rita av sin egen hand och skriva in kommentarer gällande marknadsföring och information. Fingrarna representerade olika sätt att förhålla sig till hur vi lyckats: Tummen: tummen upp; pekfingret: något man ville peka på, långfingret: något som inte varit så bra, ringfingret: något man vill ta med sig och lillfingret: det lilla extra.

Vandringen avslutades med gemensam lunch där vi fortsatte diskussionerna. Vi hade fått i uppgift att ta med oss något från skogen som också anknöt till projektet, det hjälpte en att komma ihåg tankarna under promenaden. Vi konstaterade att årets tema engagerade många olika aktörer och att det var lätt också för föreningar att hoppa på eftersom temat var så brett. Å andra sidan kunde det samtidigt uppfattas spretigt och lite svårt att greppa.

Diskussionerna kom också in på nästa år och ett nytt tema. Förslagen var många, men det var också några som tyckte att årets tema varit så bra att vi borde fortsätta med det.

Oberoende vad temat blir nästa år så hoppas jag att det blir många kulturvandringar även i framtiden. Jag tror också att man på många arbetsplatser skulle må bra av att ordna möten och diskussioner utomhus – hjärnan får syre, de vanliga rutinerna och mönstrena rubbas och naturen och fysisk aktivitet ger energi.

VårKultur är ett (v)årligt kultursamarbete i Åbo och Åboland. Varje år väljs ett nytt tema och kommunernas kultursektorer, organisationer, föreningar, konstnärer och privatpersoner arrangerar program inom det öppna nätverket, koordinerat av Sydkustens landskapsförbund. Temat Kulturvandra engagerade ungefär 30 olika arrangörer till över 60 olika vandringar och evenemang. En stor del av programpunkterna skulle inte ha ordnats utan VårKultur.

www.varkultur.fi, www.facebook.com/varkultur


Lena Långbacka
Platschef
+358 44 544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi