64496.jpg

En ljudvärld i förändring

20.06.2018 kl. 09:18
Förra veckan hölls ett seminarium i Tammerfors om att dokumentera utdöende ljud och presentera dem i utställningar och museer. Seminariet arrangerades av det europeiska projektet ”Sounds of Changes”.

Jag hade nöjet att delta i seminariet, eftersom vi i vårt projekt ”Skärgårdshistoria med många sinnen” även utvecklar auditivt material till de åboländska museerna.

Samhället vi nu lever i förändras snabbt, och det betyder att även vår ljudmiljö förändras. Projektet Sounds of Changes dokumenterar förändringen i vårt akustiska landskap, det som kallas ”Soundscape”. Materialet som nu dokumenteras, d.v.s. ljud som finns omkring oss idag, våra soundscapes, ska kunna användas i framtiden som historisk doumentation. Projektet påbörjades 2013 då sex museer i Europa började banda in och dokumentera ljud i vårt nutida industrisamhälle. Dessa ljud finns tillgängliga att lyssna på och ladda ner på adressen: www.workwithsounds.eu. I dagsläget finns det ca 800 ljud i databanken.

De flesta ljud vi hör runt om kring oss idag är skapade av människan. Lyssna själv, vad är det för ljud du hör just nu! Inomhus är det förmodligen ljud från ventilationen, belysning, trafiken, eventuellt ljud från andra människor. Utomhus hör man ofta vinden, eventuellt ljud av vatten, fåglar eller övriga djur.

Eftersom människan inte kan fokusera på allt för mycket på en gång väljer vår hjärna vad vi hör, och skapar en tolkning. Det är väldigt individuellt hur vi väljer, det baserar sig på våra tidigare erfarenheter och inlärning. Höga plötsliga ljud gör oss alerta för sådana ljud kan vara en fara vi måste uppmärksamma. Hörseln är faktiskt vårt primära sinne för att varna oss för faror. Men ljuden betyder ingenting om vi inte kan sätta dem i ett sammanhang, vi måste förstå och kunna tolka vad det är vi hör, annars blir det bara meningslöst oljud. Då stänger hjärnan av ljuden, vi noterar dem inte trots att de finns där.

Ljudvärlden finns alltså omkring oss och påverkar oss även fast vi inte är medvetna om det. Ljuden påverkar vårt humör, de triggar minnen och väcker inre mentala bilder. När man hör ljud som man inte har hört på många år väcks sensoriska minnen till liv, ibland även helt kroppsliga minnen. Det här uttnyttjas fullt ut i t.ex. skräckfimer. Själv tyckte jag det var väldigt fascinerande att märka vad som hände i mig när Lila Heinola från Rupriikki Media Museum i Tammerfors spelade upp signaturmelodin till barnprogrammet Pikku Kakkonen. Den melodin hörde jag som barn nästan dagligen i måga år, men det är nu säkert 30 år sedan jag hörde den. Plötslig var jag det lilla barnet igen…

På bilden ses Lila Heinola presentera ljud med mycket enkel uppspelningsteknik. Rupriikki har utvecklat ett interaktivt ljudmuseum med en massa olika ljud som var vanliga i början av 1900-talet men som nu inte längre hörs. De åker runt till äldreboenden och spelar upp ljuden.

Seminariet handlade även om hur man skulle kunna använda sig mer av ljudmiljöer i våra museer. I museerna finns oftast föremål, fotografier, målningar, ibland även videofilmer eller audioguider, som berättar hur livet tedde sig förr. Mer sällan kan man njuta av en ljudvärld i utställningarna. Men faktum är att utställningar inte bara kan upplevas visuellt utan även audiellt.

Under seminariet fick vi se och höra många exempel på hur man kan skapa ljudvärldar. Ett av de mest intressanta föredragen under seminariet hölls av John Kannenberg som har skapat Museum of Portable Sound. Det är ett virtuellt museum som inte har online webbuppkoppling. Kannenburg träffar personligen sina kunder någonstans i London, det kan vara på ett café, ett annat museum, en pub eller i princip var som helst. Sedan ger han en liten bok och en mobiltelefon till kunden. I boken finns en karta över det virtuella museet med en beskrivning av alla ljud som finns i museet, d.v.s. på telefonen. Sedan får kunden i lugn och ro lyssna på de ljud som finns i museet. Kannenberg berättade att hans tanke med det här museet är att han vill uppmuntra människor till uppmärksamt lyssnande.

John Kannenberg berättar om sitt portabla ljudmuseum.


Vi lever alltså i en värld där väldigt mycket presenteras för det visuella sinnet. Museer och utställningar är utmärkta ställen där vi även kunde aktivera hörselsinnet med hjälp av ljud eller soundscapes, och på så vis skapa ytterligare en dimension till besöket. Kanske vi t.o.m. kunde minska lite på textmängden som museibesökaren idag ofta får presenterad för sig, och i stället låta besökaren uppleva mer med hjälp av sin hörsel.

Marina Saanila, projektledare
040 596 9911
marina.saanila(at)sydkusten.fi