Stort intresse för läsning

30.08.2018 kl. 10:59
Rundabordssamtal om gemensamma satsningar för läsning med små barn lockade många.

Fredagen den 24 augusti samlades läsfrämjande organisationer i Svenskfinland till ett rundabordssamtal för att diskutera gemensamma aktioner för att stöda de yngre barnens läsning. Samtalets syften var att samla de olika aktörerna inom fältet ”läsning med små barn” i Svenskfinland och få en överblick över tidigare, pågående och planerade insatser för att stöda läsning med de yngsta.

Målsättningen var också att inventera behov av stödinsatser och identifiera möjligheter till gemensamma satsningar för att öka medvetenheten och skapa god praxis för att stöda läsning inom småbarnspedagogiken och i familjerna.

Initiativet till rundabordssamtalet kom från Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors universitet, Förlaget och Folkhälsans förbund. Initiativtagarna (och säkert många fler) hade på varsitt håll haft liknande tankar och avsikter, att samla aktörer för en gemensam diskussion och man beslöt göra det tillsammans. För Sydkusten är detta ett led i att fortsätta det läsfrämjande och språkstärkande arbetet, att stöda de yngre barnens läsning och språkutveckling samt att utveckla ordkonst för små barn.

Efter att alla deltagare presenterat sig introducerade mötets moderator, universitetslektor Ann-Christine Furu, ett axplock ur forskning gällande läsning för små barn. Deltagarna fick sedan i sex olika grupper diskutera kring fyra frågeställningar:

1) Förväntningar på dagen,
2) inventering av pågående insatser,
3) var finns luckor där det behövs ytterligare insatser?
4) konkreta förslag på insatser.

Diskussionerna dokumenterades i realtid i ett gemensamt elektroniskt dokument som i slutet av mötet sammanfattades gemensamt. Diskussionerna i grupperna och under sammanfattningen var livliga och mötet var både informativt och inspirerande på många plan. Det finns många guldkorn som behöver vaskas fram och förädlas.

Det stora antalet deltagare (40 personer) och intresset för diskussionen visar på ett behov och en genuin vilja att samarbeta och samordna läsfrämjande åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Glädjande var också att representanter från alla regioner i Svenskfinland var närvarande. En mindre arbetsgrupp kommer att jobba vidare och börja med att sammanfatta diskussionen och idéerna till konkreta förslag och riktlinjer för vidare åtgärder och samarbetsformer. Vi är öppna för alla idéer och et är fritt fram att kontakta oss om du har tankar och visioner på hur vi tillsammans kan stöda läsning med de yngsta.

Ett konkret resultat från mötet vara att med läsglädjen och -lusten i fokus börja använda och sprida hashtaggen #läsmedhjärtat i sociala medier.


Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef
Sydkustens landskapsförbund
050 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

 

Övriga kontaktpersoner:

Ann-Christin Furu, universitetslektor, Helsingfors universitet
ann-christine.furu(at)helsinki.fi

Johanna Stenback, producent, Förlaget
johanna.stenback(at)forlaget.com

Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklande verksamhet, Folkhälsans förbund
johanna.sallinen(at)folkhalsan.fi