65753.jpg

På besök i Österbotten

11.10.2018 kl. 08:00
Det är bra att lufta på sig ibland. Det är uppfriskande och inspirerande att träffa människor som jobbar med liknande frågor som man själv men i andra sammanhang. Det behövs impulser utifrån för att man ska utvecklas.

Jag vistas nästan hela denna arbetsvecka i Vasaregionen av olika anledningar. Dels har jag och projektledare Marina Saanila bekantat oss med KulturÖsterbottens museiprojekt och med Stundars friluftsmuseum, dels ordnar Svenska Kulturfonden kulturarbetardagar i Vasa. Att få tillbringa några arbetsdagar i min gamla hemstad är både nostalgiskt och givande.

Sydkustens landskapsförbund och KulturÖsterbotten är något av ”systerorganisationer” och har mycket gemensamt. Båda organisationerna jobbar regionalt med kulturfrågor på svenska. Vi har visserligen olika organisationsmodell och är på olika sätt knutna till kommunerna på vårt respektive område, men det finns mycket som förenar oss. Tillsammans täcker vi dessutom största delen av Svenskfinland så om vi vill nå ut till hela den svenskspråkiga befolkningen så behöver vi varandra.


Vid ingången till KulturÖsterbottens kontor. Från vänster Marina Saanila, Johanna Björkholm, Ann-Maj Björkell-Holm, Lena Långbacka, Heidi Hummelstedt och Eva-Marie Backnäs.

Den här gången har våra diskussioner gällt om museiverksamhet. Både Sydkusten och KulturÖsterbotten har pågående projekt som handlar om att utveckla museer och är finansierade via Leaderprogrammet. De olika projekten har olika inriktning, men det finns mycket att lära sig av varandra. Att träffas och dela erfarenheter och fundera på gemensamma frågor har varit värdefullt och givande. Ur diskussionerna föddes också tankar om nya samarbetsformer och fortsatta träffar. Dessutom gav besöket perspektiv på den egna verksamheten.

Marina och jag gjorde också ett besök till friluftsmuseet Stundars i Solf. Där diskuterade vi hur man kan levandegöra historia med hjälp av ny teknik med tanke på vårt projekt ”Skärgårdshistoria med många sinnen”. Vi fick bl.a. bekanta oss med lekbutiken, med dockorna på Stundars och med en ljudinstallation som finns i en av de obemannade museistugorna. En gallerdörr gör att besökarna kan se in i stugan utan att gå in i rummet. Dockorna och ljudinstallationen med ”vardagsljud” gör att man får en känsla av att det bor folk i huset. Ett relativt enkelt och effektfullt sätt att levandegöra historia.


Dockor som levandegör historia


Gallergrind som ökar tillgängligheten

 

Att besöka en plats och uppleva, se och höra hur något fungerar i praktiken ger så mycket mera än att bara läsa om det. Att träffa personer och höra hur de jobbar ger nya impulser och idéer på ett helt annat sätt än via telefonsamtal eller videokonferens. Att se saker i sitt rätta sammanhang är också betydelsefullt. Besöken här har redan gett många tankar för projektets fortsättning. Vi har fått nya kontakter och nu planerar vi redan en ny studieresa till Österbotten tillsammans med våra samarbetsparter inom projektet. Det känns viktigt att tillsammans uppleva och se hur saker förverkligas på andra håll. Under gemensamma studieresor delar man upplevelsen och hinner tillsammans fundera på lösningar och fortsatta samarbeten.

Svenskfinland är inte stort och vi behöver varandra. Vi behöver dela erfarenheter och se hur man gör saker på andra håll. Vi behöver träffas och diskutera. Att få impulser utifrån är nödvändigt för att utveckling ska ske. Studieresor och –besök är ett viktig verktyg inom allt utvecklingsarbete. Ibland vill man göra långa resor, men det kan också räcka med att åka till Österbotten för att få nya perspektiv och idéer.

 

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi