Ett veckoslut med teknik, skelett, spöken och råttor.

08.11.2018 kl. 08:00
I Stockholm finns ett fantastiskt utbud av museer och utställningar. De flesta museer erbjuder spännande och intressanta upplevelser för både stora som små, vissa har särskilda barnavdelningar som är perfekta för ett besök med familjen.

För en dryg vecka sedan besökte en grupp åboländska museiaktiva Stockholm för att inspireras och få nya idéer till hur vi i Åboland kan göra museerna mer attraktiva och intressanta. Besöket gjordes inom projektet Skärgårdshistoria med många sinnen. Det är väldigt värdefullt för oss som är involverade i att förvekliga projektet att vi tillsammans kan åka till olika museer för att hämta inspiration och se vad andra har för lösningar. Under resan passade vi också på att utbyta idéer och diskutera gemensamma frågor som synlighet och samarbete mellan våra åboländska museer. I resan deltog 11 museianställda, föreningsaktiva och guider från Åboland.

Vi valde att besöka museer som har innovativa tekniska lösningar som stimulerar besökarnas sinnen på olika sätt. Ett av våra givna besökmål var därför Tekniska museet. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum, det är uppbyggt som ett ”sicence center” och har vunnit flera priser, bl.a. Children in Museums Award 2017 och årets förnyare 2017.  Här visades vi runt av teknikern Carl Rönn som berättade om hur de har tänkt när de har byggt upp museet som är väldigt inriktat på barn och barnfamiljer. T.ex. har de avdelningen MegaMind, där finns nästan 50 olika stationer att utforska. Man får bl.a. måla med ögonen, styra med tankekraft och forma i luften. De har även en avdelning där man får använda olika sinnen; luktsinnet, synsinnet, känselsinnet, hörseln och även kroppssinnet.

Tekniska museet

Hand som känner på okänt föremål i Tekniska museet.

Efter besöket på Tekniska åkte vi till Medeltidsmuseet. Det är ett underjordiskt museum som är uppbyggt kring tre fornlämningar. Museet använder flera olika sätt för att aktivera sinnen hos besökarna, bl.a. har de ljudmiljöer, väggprojektioner och filmer. Museichef Tina Rodhe tog emot oss och berättade för vår grupp hur de har byggt upp sina utställningar.

Här bor medeltidsmuseets råttor.

På medeltidsmuseet hade de även byggt upp en vandring för barn. Det gällde för barnen att leta reda på råttor som hade flyttat in från Slussen till museet. Man kunde lämna en hälsning till råttorna som nu bor på museet  och köpa en bok om råttornas äventyr.

Spökvandring i Gamla stan.

Sent på lördagkväll samlades vi i Gamla stan för att göra en spökvandring. Vandringen var en dramatiserad guidning och den levandegjorde historia på ett intressant sätt. I en och en halv timme vandrade vi runt i Gamla stans gränder och trapphus. Vi fick bl.a. höra om Vita Frun, änglamakerskorna och hur pestläkarna jobbade i det pesthärjade Stockholm. Turen avslutades på en kyrkogård vid midnatt.   

Söndagen inleddes med att besöka Historiska museet. I deras utställningar visas tusentals föremål och man berättar historier på flera olika sätt, bl.a. använder man sig av visuella, auditiva och sensoriska metoder.  I utställningen Sveriges historia finns till exempel flera interaktiva stationer där besökarna får lösa enkla uppgifter, svara på frågor och göra en ”häxtest”. Rummet som behandlar 1700-talet innehåller en doftstation där det går att lukta på olika kolonialvaror som kaffe, te och tobak samt prova kläder. 

Projektion av barn på Historiska museet.

En del av gruppen valde att gå en guidad rundtur som var specialanpassad för barn från 6 år. Visningen hade namnet  ”Döden, döden, döden”. Tillsammans med en pedagog fick barnen fundera på vad det är som händer när en människa dör, varför människor begravs på olika sätt i olika kulturer och vad en tusen år gammal grav kan berätta för oss om hur det var att leva för länge sen.

Vårt sista museibesök gjorde vi på Spritmuseum, ett museum som visar alkoholkulturen i Sverige. I museet finns den permanenta utställningen ”Spritlandet Sverige” som är en interaktiv utställning där besökarna använder sina sinnen genom att bland annat lukta på olika lukter i s.k. doftstationer. I övre våningen kan man i ett rum uppleva bakfylla och i ett annat rum får man prova på hur det känns att vara berusad. Vi förevisades runt och fick en presentation av en av museets guider som även visade oss deras avancerade teknikrum. 

Teknikrummet på Spritmuseum.

Museerna vi besökte kompletterade varandra med att på olika sätt visa hur man kan aktivera besökarnas sinnen. Det var intressant att se hur museerna i Stockholm verkar vara viktiga besöksmål för familjer, nästan som en folkrörelse där det är låg tröskel till besök och där museerna i vissa fall fungerar som vardagsrum för besökarna. Ofta kombinerar museerna utställningar och pedagogisk verksamhet med upplevelser, butiker, café och utrymmen där man kan vistas och t.ex. äta egen matsäck. Under studieresan fick vi en bra bild av museerna och presentationer av hur de förverkligat utställningar och löst olika frågor. Resan gav inspiration, idéer, tankar om nya möjligheter och nya samarbeten.

Det var bra att resa tillsammans i en stor grupp, att träffa nya ”kolleger” och att lära känna varandra. Det var också bra att vi inom gruppen var olika och hade olika åsikter. Utveckling sker i mötet mellan människor och diskussionerna som följer på nya intryck och erfarenheter.

Även om museerna vi besökte är större än våra skärgårdsmuseer, och resurserna i Stockholmsmuseerna är på en helt annan nivå, är det bra att se olika sätt att förverkliga utställningar och presentationer. Det går att anpassa olika idéer till mindre förhållanden, man kan välja delar som passar och göra saker i mindre skala. 

 

Marina Saanila, projektledare
tfn 040 596 9911
e-post: marina.saanila(at)sydkusten.fi