Stadsdelen Busholmen växer fram

29.08.2019 kl. 08:09
Sydkustens kontor i Helsingfors flyttade till Busholmen i juni 2017 - då en gigantisk byggarbetsplats.

Busholmen är det i många avseenden fortfarande, också om många av de hus som ska rymmas i stadsdelen redan står färdiga.

Häromdagen hittade jag några foton som jag tagit på Busholmen 2016 och 2017 och gjorde efter denna hågkomst en kort rundvandring för att se hur bygget framskrider och hur Sydkustens kontors närmiljö utvecklas och förändras.

Ibland går det förvånansvärt snabbt att bygga också stora hus. Men å andra sidan har byggandet av Busholmen knappt påbörjats eftersom stadsdelen ska stå helt klar först år 2030. Enligt stadens information ska Busholmen bli hem åt 18 000 invånare och erbjuda 6 000 människor jobb. ”Stadsdelen breder ut sig över hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker.”

Här är några bilder som beskriver hur Busholmen växer fram.


Medelhavsgatan 2017 och 2019


Utsikt från Västrahamnsgatan 36, 2016 och 2019


Utsikt från Stillahavsgatan 2016 och 2019


Västrahamnsgatan 36, 2016 och 2019


Utsikt från Västrahamnsgatan mot Atlantgatan 2016 och 2019

 


Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi