Sydkusten ordnade seminarium i Borgå

14.11.2019 kl. 08:06
På lördagen 9 november arrangerade Sydkusten seminariet Om konsten att styra sig själv i Borgå.

Seminariet fungerade som en fortbildningsdag för personal inom småbarnspedagogik.

David Edfelt, psykolog och utbildare inom förskolan i Sverige, föreläste om hur man skapar en tydliggörande pedagogik, om positiv pedagogik och affektsmitta, om lågaffektivt bemötande och om utvärdering av kaotiska situationer. Under dagen fick vi lära oss hur ett målmedvetet arbete med allt det här kan påverka positivt på relationen mellan barnen och pedagogerna och förstärka en positiv verksamhetskultur, men också hur det helt konkret kan få personalen att må bra när de går till jobbet och öka känslan av att de gör något fint, viktigt och meningsfullt.

Det var en inspirerande dag som innehöll många nyttiga tips för att både utveckla, fördjupa och konkretisera det pedagogiska arbetet.


Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525