Tillsammans är vi starkare

18.06.2020 kl. 11:50
”Allt är mycket osäkert och det är det som lugnar mig”. Så säger Too-ticki i boken Trollvinter av Tove Jansson.

Ja, allt har varit mycket osäkert den här våren. Undantagsförhållandena som följde av coronapandemin har satt sina spår i samhället på många olika plan, såväl individuellt som kollektivt och för en lång tid framöver. Men det som lugnat mig i den här situationen är hur vi alla lyckats komma på nya metoder och innovativa lösningar för att klara av ett läge som vi aldrig tidigare upplevt.

För Sydkustens landskapsförbunds del innebar våren en omställning i arbetsmetoder och omprioriteringar. Verksamheten flyttade ut på nätet oberoende av om det gällde ordkonstskolan, läsambassadörsbesöken, möten eller utbildningar. Nytt material producerades för att stöda lärare i grundskolan under distansundervisningen och på olika plattformar fanns personalen tillgänglig för att dela med sig av sin sakkunskap.

Fonder och stiftelser möjliggjorde att Ebban – skolbiblioteket på nätet – kunde öppnas upp för alla elever i de svenskspråkiga skolorna och för språkbadsklasserna i finskspråkiga skolor. På ett par veckor ökade antalet användare av e-biblioteket från 13 000 till 28 000 och antalet lån per vecka nästan femdubblades.

Samtidigt har arbetet med att förbättra tillgången på behörig personal inom småbarnspedagogiken och skolan fortsatt i samarbete med kommunerna och olika aktörer. Nätverksarbetet över kommungränser tillsammans med utbildningsanordnare, olika myndigheter och finansiärer har varit intensivt och vi har tagit flera steg framåt. Detta trots att vi bara mötts via olika mötesapplikationer.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har kartlagts och i början på hösten presenteras utredningen. Den ligger sedan som grund för fortsatt utveckling av den nationella verksamheten och också här håller Sydkusten i trådarna. Statsbidragsfinansiering för en ny ordkonstlärarutbildning beviljades under våren och senare i höst kör den igång. Tillsammans med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland avtalades under våren om att projektet Skrivande skola kopplas in i Sydkustens verksamhet. Projektet kommer att utveckla skrivpedagogiken i olika fokusskolor och kör igång den första augusti.

Också delar av VårKultur-programmet kunde arrangeras trots undantagstider medan evenemanget i övrigt flyttade ut på nätet via sociala medier. Nya tider föder nya lösningar.

Mycket har alltså hänt och utvecklats under en exceptionell tid. Inför hösten har nu gjorts A-, B- och C-planer för hur verksamheten ska rulla på iakttagande olika scenarier. I skrivande stund avvecklas ytterligare restriktioner i samhället och vi hoppas innerligt att någorlunda normala förhållanden råder när aktiviteterna kör igång efter sommaren. Åtminstone blir det väl någon form av ”det nya normala”. Ingenting är säkert utom att det är osäkert. Men det lugnar också mig. Vi klarar det tillsammans!

PS. Stort tack till hela personalen för en fantastisk insats under synnerligen extraordinära tider!

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi