Sydkustens ordkonstskola på bokmässan

23.10.2018 kl. 10:44
Ordkonstskolan ordnar både rimjam och en paneldiskussion kring läsning på Helsingfors bokmässa.

Det ges ut närmare tusen bilderböcker på svenska varje år och barnboksförsäljningen ökar. Samtidigt finns en oro för ökande skillnader i läsvanorna hemma och på dagis.

Syftet med paneldiskussionenen ”Läs till mig som liten är” är att diskutera den tidiga läsningens betydelse, inte bara som steg på vägen till läsfärdighet och skolframgång. Diskussionen ordnas på fredag, 26.10 kl. 11.30-12 och fokuserar på läsning som njutning och underhållning, en stund av närhet, intensiv närvaro och konstupplevelse för det lilla barnet här och nu. Hur kan litteratur och ordkonst tillämpas mångsidigt inom småbarnspedagogiken?

I panelen medverkar:

Ann-Christin Furu, forskare och lektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet

Pia Riihimäki, barnträdgårdslärare som språkstöd inom Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning

Lotta Sanhaie, ordkonstlärare vid Sydkustens ordkonstskola

Sanna Sofia Vuori, kulturarbetare och barnboksdebutant på Förlaget M

Diskussionen leds av Maja Ottelin från Sydkustens ordkonstskola


Rimjam för 1-5-åringar

lördag, 27.10 kl. 15.00 bjuder ordkonstskolan tillsammans med Helsingfors kultur- och fritidstjänster på en rimjamstund för barn i åldern 1-5 år tillsammans med en vuxen.

Deltagarna får under rimjammet dyka in i en fantasifull lekstund med dikt och ramsor, kryddar med lek och rörelse. Dikt och rim stöder barnets språkutveckling och i ett rimjam blandas nyskriven barnpoesi med fingerramsor i en lekfull gemenskap där man smakar på orden och ramsar tillsammans med två ordkonstledare.

Rimjammen har ordnats på bibliotek och kulturscener sedan tio år tillbaka på olika håll inom Sydkustens område och nu för första gången på bokmässan.

Observera att bokmässan har inträdesavgift för besökare från 7 år uppåt.


Läs mera om Helsingfors bokmässa här.


Maja Ottelin
Ledande ordkonstledare, Sydkustens ordkonstskola
045-894 4089
maja.ottelin(at)sydkusten.fi
ordkonst.fi

Skärgårdshistoria i ljud och bild

Välkommen att se och höra resultatet av projektet Skärgårdshistoria med många sinnen.Läs mera »
12.06.2019 kl. 08:38

Ordkonstskolan söker nya lärare

Sydkustens ordkonstskola rekryterar lokala ordkonstlärare i tre olika regioner; Östra Nyland, Åboland och huvudstadsregionen.Läs mera »
21.05.2019 kl. 15:00

Sydkustens ordkonstskola fick pris

Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelades Sydkustens ordkonstskola. Läs mera »
17.05.2019 kl. 11:00