En gammaldags svart tavla med kritritade bilder och bokstäver.

Pedagogiska satsningar

05.01.2022 kl. 08:28
En högklassig lärstig på svenska är avgörande för våra barns och därmed hela samhällets framtid. Educamässan måste tyvärr skjutas fram till 2023 på grund av pandemin men Sydkustens satsningar på pedagogisk verksamhet fortsätter.

Under 2022 kommer vi att fortsätta satsa på att skapa pedagogiskt material, ordna fortbildningar, seminarier och nätverksträffar, driva projekt och kampanjer och ta ställning i olika frågor. Här några exempel:

Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb är ett projekt som har som mål att boosta småbarnspedagogiken, öka medvetenheten och intresset för branschen samt skapa debatt. Skolor kan beställa ett besök av någon av projektets ambassadörer, som berättar om branschen för elever som funderar på sitt yrkesval. Under våren kommer branschen att synliggöras på sociala medier i form av bland annat filmer. Vem som helst kan delta i kampanjen "Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid." genom att dela filmerna och i egna kanaler påtala vikten av en fungerande småbarnspedagogik, alla behövs för att lyfta branschen.

Läs- och skrivfrämjande verksamhet fortsätter bland annat via projektet Läsambassadörerna och Skrivande skola. Läsning i laget avslutas men vi hoppas på finansiering för fortsatta och nya satsningar.

I Pargas producerar Sydkusten i samarbete med övriga aktörer inom grundläggande konstundervisning en utställning med temat Ensamhet tillsammans. Till utställningen produceras även ett pedagogiskt material som stöder lärare att använda konstnärliga metoder för att bearbeta till exempel temat ensamhet.

Sydkustens ordkonstskola erbjuder regelbundna ordverkstäder och grundläggande konstundervisning för olika grupper. Därutöver utvecklar skolan skolan pedagogiskt material för böcker, en skrivtävling kommer att lanseras under våren och projekt görs i samarbete med skolor, bibliotek och kommuner. Senaste år gjordes en utredning om hur en utbildning för blivande ordkonstpedagoger kunde arrangeras. Utredningen kommer att presenteras under början av året. Bokpaket med pedagogiskt material för åk 1 skickas ut i januari.

Webbsajten svenskskola.fi har förnyats och uppdaterats och en nyutgåva av publikationen Ge ditt barn en gåva ges ut.

På kommande är också en önskebrunn där där vem som helst kan komma med önskemål gällande Sydkustens satsningar för att stöda pedagogernas viktiga arbete.

Vi kommer att närmare gå in på våra satsningar under den närmaste tiden, det lönar sig att prenumerera på vårt infobrev och att följa oss på sociala medier för mera information. Infobrevet skickas ut några gånger per termin.


Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

Tält med läshörna på idrottsevenemang

Rätt bok på rätt plats på SFI-mästerskap

Rätt bok på rätt plats deltar med lästält i Svenska Finlands idrottsförbunds mästerskap 19-21.8. Läs mera »
idag kl. 08:25
Emilia Christiansen projektkoordinator

Skolor se hit - info om småbarnspedagogiken erbjuds!

Hur är det att jobba inom småbarnspedagogiken? Var kan man studera ämnet och vad går det hela ut på? Nu kan elever i årskurs 7-9 och gymnasiestuderande få besök av projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Läs mera »
11.08.2022 kl. 15:50
En papperslapp där det står latmanspoesi, skriv med egna eller andras ord, black out poetry osv.

Ord och papper på Konstens natt i Åbo

Höstens verksamhet kör igång på Sydkustens landskapsförbund och Sydkustens ordkonstskola. Nu på torsdag den 11 augusti finns vi på Konstens natt i Åbo.Läs mera »
08.08.2022 kl. 10:46