Header för projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. En sprutkanna i mitten och färggranna små cirklar och kvadrater.

Att studera och jobba inom småbarnspedagogik

11.01.2022 kl. 11:12
Vad innebär dagens småbarnspedagogik och hur är det att studera och jobba inom branschen?

Årskurs 7–9 och gymnasier kan boka besök av Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb för sina elever och studenter. Skolbesökens längd varierar mellan 45-60 minuter. Under besöket får grupperna höra om vad småbarnspedagogiken är i teori och praktik, hur det är att studera samt att jobba inom branschen.

Under hösten träffade projektet ca 90 studerande i gymnasier i tre olika kommuner. Det finns ett genuint intresse för ämnet och feedbacken efter besöken har varit positiv.

Projektet har skapat ett ambassadörsnätverk som består av småbarnspedagoger som arbetar på fältet eller studerar inom branschen. Projektkoordinatorn och ambassadörerna är de som gör skolbesöken och sprider information om branschen. Målet är att besöka åk 7-9 och gymnasier i Sydkustens medlemskommuner.

Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har som mål att boosta småbarnspedagogiken, öka medvetenheten och intresset för branschen samt skapa debatt. Projektets finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Tre Smeder.

Mera information finns på projektets webbsida och sociala medier. Se länkarna nedan.

 

Mera information och bokningar av skolbesök:

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi
+358 45 358 0464

Läsambassadör Henrika Andersson med boken Nattkorpen i handen.

Läskarneval lockade till läsning

Hela 756 elever i åk 5 deltog i april i den andra upplagan av Läskarnevalen. I dag onsdag 18.5 var det äntligen dags för avslutningsfest och prisutdelning.Läs mera »
17.05.2022 kl. 15:27
En reklambild för evenemanget. Gulbakgrund, ritade teckningar med skateboard, gata,

Rimjam i Helsingfors

Ordkonst för de minsta ordnas i olika former. I maj erbjuder Sydkustens ordkonstskola på rimjam för 1-5-åringar.Läs mera »
09.05.2022 kl. 10:06
Sydkustens årsmöte i G18. Framme vid podiet presenterar Mikael Gros projektet Rätt bok på rätt plats.

Tack till våra finansiärer!

Sydkustens verksamhet är mångsidig och omfattande. Vi administrerar flera stora projekt och enligt den färska strategin är målet att satsa på långsiktighet och kontinuitet och därmed också på en ökad andel fleråriga projekt. Utan samarbetspartner och finansiärer är detta inte möjligt.Läs mera »
27.04.2022 kl. 08:55