Papper i gula färger med bokstäver i rött och grönt och en hand som håller i en röd penna och skriver bokstäver i olika färger på ett vitt papper.

Ett levande språk

05.11.2021 kl. 08:47
På lördag 6.11 firar vi svenska dagen. Att svenskan, som ett av våra nationalspråk, synliggörs och uppmärksammas under en egen dag känns angeläget.

Samtidigt är vårt språk och vår kultur något vi lever genom varje dag. Att ögna igenom dagens svenskspråkiga rikstidning vid morgonkaffet, lyssna på sjuans radionyheter på svenska och naturväktarna i radion på sommartorsdagarna är stunder som jag inte missar. Men det här med svenska som modersmål är så mycket större.

Vi tar våra första steg inom småbarnspedagogiken på svenska och vi går i skola på svenska. Vi konsumerar kultur, media, litteratur och nöjen på svenska. Många studerar på svenska och har ett arbete där svenskan används dagligen. Och var och en behöver i något skede av livet olika social- och hälsovårdstjänster på svenska.

Idag är lite under 297 000 personer i Finland svenskspråkiga. Olika rapporter visar på att trenden är nedåtgående. Det är inte heller alltid lätt att få service på svenska och tillgången till svenskspråkig yrkespersonal minskar. Kommer sången alltså att klinga på svenska också i framtiden?

Den frågan är aktuell på många håll inom vårt land och gäller allt från regeringsnivå till kommunal nivå och i flera organisationer. I flera rapporter och strategier lyfts upp att det är utbildningen – småbarnspedagogiken och skolan - som har en avgörande roll för svenskans framtid.

Tillgången till en småbarnspedagogik och skola av hög kvalitet på svenska har varit - och är - ett av tyngdpunktsområdena i vår verksamhet. Det innefattar kontinuerligt arbete för tillgång på behörig personal, språkstärkande verksamhet för att främja läs- och skrivkunnighet och tillgång till en god eftermiddagsverksamhet efter skolan.

Starkt sammanknutet till utbildningen hör vårt arbete för kulturen. Att få utveckla sitt språk på fritiden inom grundläggande ordkonstundervisning och -verksamhet och ta del av kulturverksamhet på svenska är också det i högsta grad en viktig del av ett levande språk och livskraftig kultur.

Sydkusten vill i samarbete med sina medlemskommuner och i nätverk med olika aktörer arbeta för en högklassig utbildning och kultur på svenska. För en levande flerspråkighet. För ett hållbart framtidsperspektiv.
 

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand