Rimjam

15 September 2018 kl. 10.00–10.30

Rusa kuta spring

Programmet räcker ungefär 30 minuter och riktar sig till barn 1-5 år tillsammans med en vuxen. Ingen förhandsanmälning eller deltagaravgift.

Aktuell info hittas på http://facebook.com/rimjamihelsingfors.

Arr: Sydkustens ordkonstskola

 Plats
Busholmens bibliotek, Helsingfors
Skogsbäcksvägen 4