Sydkustens förbundsmöte

25 April 2019, 14:00 - 16:00

Medlemskommunerna utser delegater till mötet. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Före mötet bjuds på lunch, möjlighet till gruppdiskussioner och ett miniseminarium kring läsning.

Tidtabell:

kl. 11.30 Lunch på Mac Daniel's grill, Arkadiavägen 11
(Den som inte deltar i lunchen ombeds meddela).

kl. 12.45 Kimitoöns hälsning, kommundirektör Anneli Pahta

kl. 13.00  Varför pratar vi om läsning?

Att inspirera till läsning – framtidsvision 2030
Agneta Möller-Salmela, specialbiblioteksfunktionär och läsinspiratör 

Vägar till läsning
Mikael Gros, bibliotekarie i Ebban, skolbiblioteket på nätet

Diskussion              

kl. 13.45  Kaffe                                                                                  

kl. 14.00 – 16.00   Årsmötesförhandlingar


Välkommen!

                                                  

Agneta Eriksson
Direktör
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
tfn 050 546 9299Plats
Villa Lande
Engelsbyvägen 8
25700 Kimito