Sydkustens förbundsmöte

25 April 2019 kl. 14.00–16.00

Medlemskommunerna utser delegater till mötet. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Före mötet bjuds på lunch, möjlighet till gruppdiskussioner och ett miniseminarium kring läsning.

Tidtabell:

kl. 11.30 Lunch på Mac Daniel's grill, Arkadiavägen 11
(Den som inte deltar i lunchen ombeds meddela).

kl. 12.45 Kimitoöns hälsning, kommundirektör Anneli Pahta

kl. 13.00  Varför pratar vi om läsning?

Att inspirera till läsning – framtidsvision 2030
Agneta Möller-Salmela, specialbiblioteksfunktionär och läsinspiratör 

Vägar till läsning
Mikael Gros, bibliotekarie i Ebban, skolbiblioteket på nätet

Diskussion              

kl. 13.45  Kaffe                                                                                  

kl. 14.00 – 16.00   Årsmötesförhandlingar


Välkommen!

                                                  

Agneta Eriksson
Direktör
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
tfn 050 546 9299Plats
Villa Lande
Engelsbyvägen 8
25700 Kimito