Skärgårdshistoria i ljud och bild

18 Juni 2019 kl. 09.30–11.30

Välkommen att se och höra resultatet av projektet Skärgårdshistoria med många sinnen!

I de åboländska museerna får man från och med denna sommar via QR-koder tillgång till filmer, ljud och annat material som lyfter fram åboländsk historia.

Under ett och ett halvt års tid har vi inom projektet jobbat med att utveckla material som ska göra museibesöket mer levande. Vi har bl.a. gjort ett fyrtiotal ca en minut långa filmer som belyser olika aspekter på livet i skärgården förr och helt konkret visar hur olika föremål har använts. Vanliga frågor i museerna är t.ex. hur ett psalmodikon låter, hur det går till att kärna smör eller hur en kastmaskin fungerar. Museerna har inte resurser att demonstrera detta för alla besökare, dessutom är det många föremål som inte tål ett slitage som en kontinuerlig användning skulle innebära. Därför finns det nu QR-koder utplacerade intill olika föremål i museerna, när man skannar koden kan man se filmen i sin mobiltelefon eller surfplatta.

Inom projektet har även gjorts audiomaterial och ljudmiljöer till museerna. T.ex. kan man höra nyhetssändningar från 1940-, 1950- och 1960-talen från gamla radioapparater.
Till två museer har vi gjort frågelekar för barn, i Industrimuseet i Pargas finns en frågelek där barnen får följa i gruvråets fotspår och i Nagu sjöfartshus får de leta efter ett skeppsrå.

Vi berättar mera om projektet och förevisar vad som har producerats i Dalsbruks bruksmuseum tisdagen 18.6 kl. 9:30.

Välkommen!Plats
Dalsbruks bruksmuseum
Dalsbruk