Välkommen till Sydkustens landskapsförbund

Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska i sina 16 medlemskommuner. Ordkonst, koordinering av nätverk för eftis och klubbar, fortbildning för personal inom dagvård, rådgivning och eftis hör till uppgifterna.

Vi finns också på Facebook.

Aktuellt

Framtidsfabrikens premiär i Pargas 13.12

Framtidsfabriken är ett tvärkonstnärligt och flerspråkigt projekt som arrangeras av Pargas stad i samarbete med dem som erbjuder grundläggande konstundervisning (musik, dans, teater, bildkonst, ordkonst, hantverk) i staden. Projektet är en del av Finlands 100-årsjubileum.Läs mera »
11.12.2017 kl. 10:27

Eftis möter skola - fortbildning på två orter 2017-18

Vad är en trygg, stimulerande och meningsfull eftermiddag? På vilket sätt kan de nya läroplansgrunderna synas i och påverka eftis?Läs mera »
01.12.2017 kl. 08:52

Föreningsträff i Vanda

Sydkustens projekt Föreningar tillsammans fortsatte med en diskussionskväll i Vanda lantbruksmuseum på måndag, 13.11. I träffen deltog föreningsaktiva från Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla.Läs mera »
17.11.2017 kl. 09:13

Skärgårdsutveckling och kultur diskuterades

Drygt 50 skärgårdsutvecklare träffades senaste tisdag i Korpoström för att diskutera Åboland och kulturverksamhet utgående från det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19. Under dagen fick deltagarna höra exempel på samarbetsprojekt och finansieringsmöjligheter, diskutera idéer och dansa med Gäddan och gänget. Det som särskilt betonades var behovet av samarbete på bred front och vikten av att samordna och lyfta fram våra styrkor samt berätta om det vi har att erbjuda. Läs mera »
16.11.2017 kl. 09:34

Veckans blogg

Varje torsdag bloggar Sydkustens personal och förtroendevalda om aktuella frågor.

Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
Platschef Lena Långbacka berättar om Framtidsfabriken i Pargas.
 Tidigare bloggar

Besök till Stockholm

Digitalisering – dagens nyckel till en ny värld

Kontrasternas Esbo

* * *


 

Kurser och evenemang

Sydkusten ordnar regelbundet kurser, seminarier och evenemang.


 

På gång

Framtidsfabriken
Tvärkonstnärligt projekt för ungdomar i Pargas.

Eftis möter skola
Fortbildning för pedagoger i eftis och skola.

* * *