Välkommen till Sydkustens landskapsförbund

Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska i sina 16 medlemskommuner. Ordkonst, koordinering av nätverk för eftis och klubbar, fortbildning för personal inom dagvård, rådgivning och eftis hör till uppgifterna.

Vi finns också på Facebook.

Aktuellt

Personalbyte i Pargaskontoret

Sydkustens ordinarie platschef i Pargas är tillbaka efter ett års alterneringsledighet. Sydkusten tackar Kristin Mattsson som under året vikarierat Lena Långbacka.Läs mera »
Publicerad 10.01.2017 kl. 09:37

Projektet Föreningar tillsammans har startat

Sydkustens projekt Föreningar tillsammans har inletts 1.8.2016 och skall pågå i ett och ett halvt år. Projektet vill bygga ett nätverk genom ökat utbyte och nya samarbetsformer mellan föreningar, företag, privatpersoner och städerna. Läs mera »
Publicerad 03.11.2016 kl. 13:46

Eftisarna fick eget läsbingo

Högläsningsvanorna varierar stort på landets svenskspråkiga eftisar. Sydkustens eget högläsningsbingo ska nu locka till mer läsning genom lekfulla tips och uppgifter. Den 8.11 ordnas ytterligare en inspirationsträff kring läsning för eftispersonal i Karleby.Läs mera »
Publicerad 20.10.2016 kl. 11:05

Läsglädje i dagvården - pedagogiskt material

Nu kan du som jobbar med de yngsta barnen ta del av det mångsidiga pedagogiska materialet som bygger på Hanna Lundströms och Maija Hurmes underbara bok Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare (Sets, 2015).Läs mera »
Publicerad 23.05.2016 kl. 13:00

Veckans blogg

Varje torsdag bloggar Sydkustens personal om aktuella frågor.

Till alternerings-ledighetens lov
Lena Långbacka bloggar om sitt år som alterneringsledig.


Tidigare bloggar

Inspierande mellanmål och mat med alla sinnen

Vad är kvalitet?

På kurs med full fantasifaktor

 

 

 

 


 

 

Kurser och evenemang

Sydkusten ordnar regelbundet kurser, seminarier och evenemang.

På gång

Utbildning i ordkonstledarskap 2016-2017
(start i oktober 2016)

Ge ditt barn en gåva
Bok med sånger, rim och ramsor för de allra minsta.

 

 

 

Klicka på larven för att lyssna och läsa mera.