Välkommen till Sydkustens landskapsförbund

Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska i sina 16 medlemskommuner. Ordkonst, koordinering av nätverk för eftis och klubbar, fortbildning för personal inom dagvård, rådgivning och eftis hör till uppgifterna.

Vi finns också på Facebook.

Aktuellt

Sydkusten sammankallar till föreningsträff

Sydkustens projekt Föreningar tillsammans fortsätter under hösten med föreningsträffar i huvudstadsregionen. Den första träffen ordnas på Lagstads hembygdsgård i Esbo 27.9 kl. 18.30-21. Träffen är öppen för alla intresserade.Läs mera »
18.09.2017 kl. 13:16

Bibliotekspris till Rassel prassel puss

Finlands svenska biblioteksförening har utsett Rassel prassel puss – Poesi för nybörjare till årets biblioteksbok. Hanna Lundströms och Maija Hurmes diktbok har använts flitigt i babypoesi och rimlek och Sydkusten har ett eget idématerial till boken.Läs mera »
15.09.2017 kl. 13:02

Eftis möter skola

Sydkusten ordnar fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden och andra intresserade både i Nyland och i Österbotten.Läs mera »
15.09.2017 kl. 08:55

Läsambassadörens slutrapport

Under tre års tid arbetade modersmålsläraren och barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman på heltid som finlandssvensk läsambassadör för att stödja läsandet bland barn och unga i de svenskspråkiga skolorna i Finland.Läs mera »
12.09.2017 kl. 07:30

Fortbildningsmodell för småbarnspedagogik

Fredagen den 8 september publicerade Sydkustens landskapsförbund rapporten En bättre miljö – ett bättre dagis, fortbildning genom kollegialt lärande inom småbarnspedagogiken. Läs mera »
06.09.2017 kl. 13:05

Sydkusten på ny adress

Sydkustens Helsingforskontor har flyttat till Victoriakvarteret på Busholmen. Den nya adressen är Medelhavsgatan 14 A. Välkommen!Läs mera »
07.06.2017 kl. 08:41

Veckans blogg

Varje torsdag bloggar Sydkustens personal om aktuella frågor.

Gott och blandat bokpaket till ettor
Maja Ottelin bloggar om Sydkustens och Hem och skolas gemensamma läsprojekt.
 Tidigare bloggar

Olika fortbildningsmodeller behövs

Läs med mig på eftis

Kartblad och kompassrosor

* * *


 

Kurser och evenemang

Sydkusten ordnar regelbundet kurser, seminarier och evenemang.


 

På gång

Föreningsträff
Esbo, 27.9

Eftis möter skola
Fortbildning för pedagoger i eftis och skola.

Rimlek och Rimjam i Vanda och Helsingfors.
 

* * *