Material

Sydkusten har under åren gjort ett flertal utredningar och rapporter samt gett ut pedagogiskt material till litteratur samt broschyrer och böcker.

Årsrapport 2023

Beskrivning

Årsrapporten presenterar en sammanfattning av Sydkustens verksamhet 2023. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska genom flera olika projekt och den fortlöpande verksamheten.

Materialpaket för läshörnor

Beskrivning
Ett material togs fram för bibliotek som själva vill genomföra läshörnor i samband med idrottsevenemang. Materialet består av information hur man kan gå till väga, en materiallista över vad som behövs samt färdiga affischer som kan användas i läshörnan under evenemanget.

 

Materialpaket för Tamburbibliotek

Beskrivning
Under projektet Rätt bok på rätt plats sammanställdes ett materialpaket för bibliotek som själva vill genomföra tamburbibliotek i sin kommun. Materialet består av information och tips till bibliotek och daghem, ett färdigt bokmärke som kan användas i tamburbiblioteket samt färdiga affischer med information om hur tamburbiblioteket ska användas som kan hängas upp i samband med tamburbiblioteket.

Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla

Beskrivning

Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla är en skrivhandledning som utgavs inom det skrivpedagogiska projektet Skrivande skola (2020-2023). Projektledare var Annette Kronholm, FD och modersmålslärare.

Materialen får laddas ner och användas i undervisningssyfte. Läs mera om projektet på skrivandeskola.fi

Årsrapport 2022

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2022. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

Pedagogiskt material till bokpaket för åk 5, 2023

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2023 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

De finlandssvenska läsambassadörernas slutrapport 2019-2022

Beskrivning
Under tre års tid har författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass fungerat som läsambassadörer i hela Svenskfinland. I slutrapporten presenteras projektet i olika artiklar.

 

Broschyren Ge ditt barn en gåva!

Beskrivning

Sydkusten, Folktinget och Folkhälsan har samarbetat för att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva! Avsikten med publikationen är att ge föräldrar verktyg och mod att erbjuda sina barn två språk redan från början.

Esite Anna lapsellesi lahja!
Tämän esitteen avulla haluamme lisätä tietoisuutta ja tarjota välineitä ja rohkeutta, jotta vanhemmat voivat antaa lapsilleen kaksi kieltä heti alusta alkaen. Lue esite suomeksi täällä.

Årsrapport 2021

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2021. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

Kulturskolorna i Pargas, Ensam tillsammans (åk 1-3)

Beskrivning

Konst som medel för att utforska temat ensamhet tillsammans med barn.

Pedagogiskt material utvecklat av kulturskolorna i Pargas inom konstformerna ordkonst, bildkonst, teater, slöjd, musik och dans.