Stöd oss med en testamentsdonation

Sydkustens verksamhet möjliggörs genom bland annat bidrag och medlemsavgifter.

Vår verksamhet syftar till att bibehålla och stärka kultur och utbildning på svenska i Finland, främst i förbundets medlemskommuner och även nationellt. Vi driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska och upprätthåller Sydkustens ordkonstskola samt ett nätverk för arrangörer av morgon- och eftermiddagsverksamhet i hela Svenskfinland. Sydkusten ordnar regelbundet fortbildning och seminarier för personal inom småbarnspedagogik och inom skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Genom en testamentsdonation kan du vara med och hjälpa oss fortsätta vårt arbete för livskraftig kultur och kvalitativ utbildning. Donationer till välgörenhet såsom till exempel testamentsdonationer är skattefria.

Våren 2024 pågår kampanjen Framtidsgåvan. På Förbundsarenans kampanjsida hittar du information om hur det går till att testamentera till en organisation.

Vill du veta mer om donationer till Sydkusten, ta kontakt med förbundsdirektör Christel Björkstrand.

christel.bjorkstrand(a)sydkusten.fi
tfn: +358 (0)50 351 3038