Kulturum - forum för konstundervisning

Kulturum är ett projekt vars mål är att skapa ett forum för diskussion, samarbete, och utveckling av konstundervisningen för barn och unga i Finland. Projektet faciliteras och koordineras av Sydkusten tillsammans med KulturÖsterbotten.

Våra målsättningar

Det behövs extra insatser, ett nytänk och tvärsektoriellt samarbete för att öka tillgänligheten, utbudet och etablera nya verksamhetsformer inom konstundervisningen för barn och unga. Kulturums målsättning är att skapa forum för diskussion, samarbete och utveckling inom konstundervisningsfältet. Projektet avser stödja kommuner, SKAPA-finansierade projekt, läroanstalter och konstundervisningsaktörerna i arbetet med att utveckla grundläggande konstundervisning och övrig konstundervisning för barn och unga. Genom Kulturum vill vi förstärka tvärsektoriellt och tvärkonstnärligt samarbete, skapa rum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning samt öka synligheten för konstundervisningens betydelse i samhället.

Kulturum finansieras av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning som vill uppmuntra kommuner och andra aktörer att skapa nya gemensamma strukturer så att konstundervisningen blir mer tillgänglig och jämlik för barn och unga. Projektperioden sträcker sig från 2023-2025.

Vår verksamhet

Kulturums verksamhet innefattar anordnandet av regelbundna tema- och nätverksträffar för olika målgrupper, och arrangerandet av större seminarie- och utbildningsdagar för konstundervisningsfältet.

  • Anordna tema- och nätverksträffar för olika målgrupper inom konstundervisningsfältet
  • Arrangera seminarier och utbildningsdagar vid namn Konstundervisningsdagarna
  • Stöda kommuner och konstundervisningsaktörer i arbetet med att utveckla grundläggande konstundervisning och övrig konstundervisning lokalt, regionalt och nationellt
  • Intressebevakning och påverkansarbete av grundläggande konstundervisning och övrig konstundervisning för barn och unga
  • Kartlägga behov av informationskanaler i samråd med fältet​

Aktuella evenemang

Kulturum anordnar både fysiska och digitala nätverksträffar, webbinarier och utbildningsdagar. Du hittar aktuella evenemang som Kulturum anordnar i Sydkustens evenemangskalender samt på Kulturums sociala media. Den 19-20 september 2024 anordnar Kulturum utbildningsdagar vid namn Konstundervisningsdagarna i Jakobstad, Campus Allegro. Läs mera om Konstundervisningsdagarna här.

   Kulturum på facebook

  Kulturum på instagram

Mer information

Vippe Leminen
Projektledare, Sydkustens landskapsförbund r.f.
tfn: 050 5527 276
vippe.leminen@sydkusten.fi

Johanna Björkholm
Projektledare, KulturÖsterbotten
tfn: 044 750 3149
johanna.bjorkholm@kulturosterbotten.fi

Kulturums grafiska profil har skapats av art director och grafiska designer Linnéa Sjöholm.