Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb

Sydkusten arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgången på småbarnspedagoger och uppmärksamma allmänheten om själva branschen. Här hittar du info om vårt senaste treåriga projekt som pågick åren 2021-2024.

I augusti 2021 startades projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Under våren 2022 genomförde projektet tidningskampanjen Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid.

I februari 2023 inleddes en ny kampanj med en informationssajt som presenterar olika utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen inom småbarnspedagogik.


Projektet på sociala medier

   facebook.com/smabarnspedagogiken

   instagram.com/smabarnspedagogiken

 

tiktok.com/@smabarnspedagogiken

Tack till våra finansiärer!