Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett eftisnätverk i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. dagvårds- och eftispersonal ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.

Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd.

Stadgar för Sydkusten

Sydkustens organisation

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund r.f. är förbundsmötet som hålls inom april i någon av medlemskommunerna. Till årsmötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.

Vid sitt ordinarie förbundsmöte den 20.4.2017 i Sibbo omvalde Sydkustens landskapsförbund r.f. enhälligt Mikaela Nylander (sfp) från Borgå till ordförande.

Styrelseledamöter valda för perioden 2018-2020:

Ordinarie

Inger Wretdal SFP Kimitoön
Oscar Ohlis SFP Helsingfors
Tiina Kujala, SFP Esbo
Werner Orre, SFP i Raseborg
Bianca Gräsbeck, vf, Åbo
Heikki Pakarinen, saml, Esbo
Barbara Westman, sdp, Vanda 
Erica Helin, sdp, Pargas

Ersättare

Lars Nyberg SFP Åbo
Runa Ismark SFP Helsingfors
Håkan Sandell, SFP Vanda
Dick Carstens, SFP i Hangö
Risto Nurmela, vf, Pargas
Veera Hellman, saml, Helsingfors
Elisabeth Helander, sdp Helsingfors
Annukka Maunula, sdp, Åbo

Styrelseledamöter vars mandat fortsätter till årsmötet 2019:

Ordinarie

Lena Sjöberg, grön, Helsingfors
Oskar Dikert, vf, Helsingfors
Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors
Barbro Schauman, sfp, Åbo
Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa
Holger Wickström, sdp, Raseborg
Sofia Stolt, sfp, Grankulla
Maj Björk, sfp, Pargas

Ersättare

Jonas Heikkilä, grön, Åbo
Veera Sui, vf , Helsingfors
Karin Palmén, sfp, Helsingfors
Tomas Björkroth, sfp, Pargas
Tony Björk, sfp, Kyrkslätt
Thorolf Bäckman, sdp, Raseborg
Fredrika Fellman, sfp, Vanda
Clara Lindqvist, sfp, Sibbo

Styrelsens arbetsutskott 2017-18

Styrelsens presidium samt fyra andra personer utgör landskapsförbundets arbetsutskott som bereder ärenden inför styrelsen.

Arbetsutskottet år 2017-18 består av:

Mikaela Nylander, ordförande
Holger Wickström, första vice ordförande
Thorolf Sjölund, andra vice ordförande
Werner Orre
Lena Sjöberg
Sofia Stolt
Inger Wretdal