Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett eftisnätverk i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. dagvårds- och eftispersonal ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.

Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd.

Sydkustens organisation

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund r.f. är förbundsmötet som hålls inom april i någon av medlemskommunerna. Till årsmötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.


Silja Borgarsdóttir Sandelin (sfp) fick förnyat förtroende som ordförande för Sydkustens landskapsförbund r.f. vid förbundsmötet den 29.4.2021.

Styrelseledamöter vars mandat fortsätter till förbundsmötet 2022:

Ordinarie

Inger Wretdal, SFP Kimitoön
Maj Björk, SFP Pargas
Tiina Kujala, SFP Esbo
Werner Orre, SFP i Raseborg
Bianca Gräsbeck, vf, Åbo
Heikki Pakarinen, saml, Esbo
Kaj Andersson, sdp, Vanda 
Erica Helin, sdp, Pargas

Ersättare

Lars Nyberg, SFP Åbo
Runa Ismark, SFP Helsingfors
Håkan Sandell, SFP Vanda
Dick Carstens, SFP i Hangö
Risto Nurmela, vf, Pargas
Veera Hellman, saml, Helsingfors
Kjell Grönqvist, sdp Sibbo
Annukka Maunula, sdp, Åbo

Styrelseledamöter valda för perioden 2021-23:

Ordinarie

Tony Björk,sfp, Kyrkslätt (NY)
Oskar Dikert, vf, Helsingfors
Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors
Johan Werkelin, sfp, Åbo
Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa
Holger Wickström, sdp, Raseborg
Sofia Stolt, sfp, Grankulla
Hanna Lönnfors, sfp, Borgå
Bicca Olin, grön, Helsingfors (NY)

Ersättare

Ulf Dahlman, sfp, Vanda (NY)
Birgitta Gran, vf , Hangö
Karin Palmén, sfp, Helsingfors
Thomas Björkroth, sfp, Pargas
Sofia Stolt, sfp, Grankulla
Larserik Häggman, sdp, Raseborg (NY)
Fredrika Fellman, sfp, Vanda
Clara Lindqvist, sfp, Sibbo
Elina Ahde, grön, Ingå (NY)

Styrelsen för Sydkustens landskapsförbund har på sitt konstituerande möte 10 maj 2021 omvalt Holger Wickström till första vice ordförande och Heikki Pakarinen till andra vice ordförande för förbundet.

Styrelsens arbetsutskott 2021-22

Styrelsen utsåg ett arbetsutskott vid sitt konstituerande möte den 10 maj 2021. Utskottet bereder ärenden inför styrelsen.

Arbetsutskottets sammansättning:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (ordförande), Holger Wickström, Heikki Pakarinen, Nina Björkman-Nystén, Bianca Gräsbeck, Bicca Olin, Werner Orre och Johan Werkelin med Christel Björkstrand som sekreterare.

Arbetsutskottet fungerar även som direktion för Sydkustens ordkonstskola, där rektor Monica Martens-Seppelin är föredragande.