Finansiering

Sydkusten arbetar målmedvetet för en stabil ekonomi och ansöker årligen om bidrag från såväl offentliga som privata bidragsgivare. Genom den externa finansieringen har vi haft möjlighet att genomföra en bred verksamhet och flera projekt, ofta i samarbete med andra. För kontinuiteten i all verksamhet är det av stor betydelse att den ekonomiska basen och likviditeten är stark. Detta är också en förutsättning för att kunna planera större projekt och söka finansiering för dem.

Medlemskommunernas medlemsavgifter står för en fjärdedel av Sydkustens intäkter. Verksamheten finansieras därutöver främst av olika finansiärer via understöd och bidrag. Vi tackar alla bidragsgivare som gjort verksamheten och projekten möjliga.
 

   

   

 

 

Vi tackar även följande finansiärer för stöd:

Aktiastiftelsen i Vanda
Selkokeskus/ LL-Center/FDUV
Leaderföreningen I samma båt - samassa veneessä
Leaderföreningen Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Södra Finlands Landsbygd
Lions Club Pargas
NTM-centralen i Egentliga Finland
NTM-centralen i Tavastland
Regionalförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sibbo sparbanksstiftelse
Stiftelsen Pro Juventute Nostra
Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland

Enskilda kommuner har bidragit som delfinansiärer i gemensamma projekt.