Aktuellt

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.
13.06.2024 kl. 09:53

Personalläget inom småbarnspedagogiken kartlagt

Sydkusten presenterar sin undersökning måndagen den 10.6.2024 kl.10-11 på Teams.
29.05.2024 kl. 10:53

Seminarium lyfter viktig bransch - anmäl dig med!

Projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb är nu inne på målrakan och projektkoordinator Emilia Christiansen har lagt i extraväxeln inför slutseminariet den 7.6. Anmälningar tas emot till den 27.5.
22.05.2024 kl. 12:27

Sydkusten ordnar branschdagar för kulturarbetare

I oktober 2024 samlas kulturarbetare i Åbo för att diskutera framtidsutsikterna för kulturverksamhet på svenska i Finland med temat "Kulturkris och kulturkraft".
17.05.2024 kl. 11:53

Styrelsen 2024-2025

Sydkustens landskapsförbund har hållit sitt konstituerande styrelsemöte den 7:e maj.
14.05.2024 kl. 12:50
Konstundervisningsdagarna 19–20.9.2024

Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 19–20.9.2024

Konstundervisningsdagarna är en mötesplats, konferens och fest för konstundervisningsfältet med föreläsningar, kreativa workshops, konstuppträdanden, scensamtal och samvaro.
07.05.2024 kl. 08:40
Taideopetuspäivät

Taideopetuspäivät Pietarsaaressa 19.–20.9.2024

Taideopetuspäivät on kohtaamispaikka, konferenssi ja juhla taidekasvatuksen alalle. Taideopetuspäivien ohjelmassa on luvassa luentoja, työpajoja, taide- ja musiikkiesityksiä, lavakeskusteluita ja yhdessäoloa.
07.05.2024 kl. 08:30

Kristian Meurman är Sydkustens organisationskoordinator

Från och med den 1.5.2024 jobbar Kristian med uppgifter inom administrationen som gäller ekonomihantering, personal och olika praktiska arrangemang.
29.04.2024 kl. 16:34

Sydkusten höll årsmöte i Helsingfors

Julia Ståhle har omvalts till ordförande för Sydkustens landskapsförbund r.f. på förbundets årsmöte som hölls den 17:e april 2024. Årsmötet har också valt nya styrelsemedlemmar för en tvåårsperiod.
15.04.2024 kl. 15:49

Slutseminarium: Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb

Det treåriga projektet är inne på slutrakan och bjuder till slutseminarium fredagen den 7 juni 2024 kl. 14-20 i Helsingfors. Alla vars arbete berör småbarnspedagogiken är välkomna.
10.04.2024 kl. 10:11

Ordkonstveckan firas 18-24.3

Ordkonstskolan bjuder i år på kreativa skrivuppgifter, författarworkshop och diktprogrammet Poesi och popcorn. Veckan firas för att lyfta fram ordkonst som konstform och sprida kreativa läs- och skrivfrämjande metoder.
13.03.2024 kl. 12:20

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.
29.02.2024 kl. 17:11

Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.
28.02.2024 kl. 10:00

Vi anställer en organisationskoordinator

Är du vår nya kollega? Sydkustens landskapsförbund r.f. anställer en organisationskoordinator med ansvar för personal- och ekonomifunktioner.
17.02.2024 kl. 05:30

Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.
19.02.2024 kl. 06:00

Skolbiblioteken i Svenskfinland utreds

Sydkusten utreder skolbiblioteken och samarbetet mellan skolor och kommunala bibliotek. Arbetet inleddes i januari och pågår till oktober 2024.
08.02.2024 kl. 15:42

Sydkusten kartlägger eftisverksamheten

Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät med frågor om arbetet och verksamheten. Enkäten pågår till den 16.2.2024.
05.02.2024 kl. 12:46

Kampanjvecka för konstundervisning

Kampanjen ”Kreativitet i politiken” pågår 5-11.2 för att lyfta fram betydelsen av konst och kultur som hobby för barn och unga.
05.02.2024 kl. 11:52
Fredrikastugan i Pargas

Runebergspromenad i Pargas

Under februari kan du vandra genom Pargas centrum i nationalskaldens fotspår och njuta av samtida ordkonst av dagens ordkonstelever.
02.02.2024 kl. 09:03
Foto: Tove Hagström, Lotta Lerviks från Raseborg, Aino Mykrä från Sjundeå, Maarit Tuomisto från Sjundeå, Piritta Numminen från Kyrkslätt och Johanna Lindholm från Ingå

Kulturvälfärd söker samarbetsformer i Västnyland

Flera av Sydkustens medlemskommuner har efterlyst träffar för att utreda kulturvälfärdens roll i de nya välfärdsområdena. Den 25.1 ordnades en första träff i Sjundeå.
29.01.2024 kl. 11:07

Konstundervisningsdagarna flyttas till hösten 2024

Konstundervisningsdagarna den 1-2.2024 ställs in på grund av omfattande strejker i kollektivtrafiken. Ny tidpunkt är den 19-20.9.2024. Här hittar du samlad info om förändringarna.
26.01.2024 kl. 14:25
Johanna Berlin

Sydkusten stöder läsning på eftis

Eftis är en viktig arena för att berika barns språkutveckling och göra läsningen lustfylld och fantasirik. Projektet Läsande eftis ordnar inspirationsträffar under våren med Johanna Berlin som är projektkoordinator.
25.01.2024 kl. 13:39
Annette Kronholm

Skrivande skola på Educa

Sydkusten medverkar på utbildningsmässan Educa genom projektet Skrivande skola som lever vidare i handboken "Verktygsbacken. Skrivpedagogik för alla" av Annette Kronholm. Kom och plocka åt dig ett eget exemplar under mässan.
18.01.2024 kl. 11:08

Fortbildning: Kultur inom vården

Sydkusten ordnar våren 2024 en kurshelhet för kulturarbetare som vill lära sig mer om att ordna verksamhet i vården eller för seniorer med musik, dans, bildkonst, drama, berättande, ordkonst och andra konstformer.
17.01.2024 kl. 16:33