Material

Sydkusten har under åren gjort ett flertal utredningar och rapporter samt gett ut pedagogiskt material till litteratur samt broschyrer och böcker.

Material till boken ZOO#1: Virala genier (åk 6-9)

Beskrivning

ZOO #1: Virala genier är den första boken i en skratta-högt serie om tonårspojken Atlas  skriven av Kaj Korkea-aho och Ted Forsström med illustrationer av Pentti Otsamo. Boken finns som e-bok på Ebban.

Målgrupp: 10-14

Det pedagogiska materialet innehåller såväl frågor som skriv- och läsuppgifter och en del interaktiva uppgifter som eleven kan göra under läsningens gång. Materialet omfattar hela boken och integrerar även tv-serien (producerad för Yle våren 2020) med uppgifter för varje enskilt kapitel.

Materialet är utformat av de finlandssvenska läsambassadörerna.

Material till boken Underfors, en fantasyroman av Maria Turtschaninoff (åk 7-9)

Beskrivning

Det pedagogiska materialet innehåller såväl frågor som skriv- och läsuppgifter och en del interaktiva uppgifter som eleven kan göra under läsningens gång. Materialet omfattar hela boken med uppgifter för varje enskilt kapitel.

Målgrupp: 12-16

Boken finns som e-bok på Ebban och även som pdf på Förlaget M:s hemsida.

Materialet är utarbetat av de finlandssvenska läsambassadörerna.
 

Inspirationsmaterial för bokpaket till åk 1 2020

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för tio böcker riktade till elever i årskurs 1.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2020 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Inspirationsmaterial för högläsning på dagis 2019

Beskrivning

Handledning med läsinspiration för småbarnspedagoger som Sydkustens ordkonstskola utarbetat till sju barnböcker. Daghem fick ansöka om bokpaket som sändes ut hösten 2019 till 200 daghem och ytterligare 100 daghem våren 2020. Projektet är finansierat av Brita Maria Renlunds stiftelse sr.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Skärgårdshistoria med många sinnen

Beskrivning
Målet med projektet var att dokumentera och presentera skärgårdshistoria med hjälp av ljud och film. Inom projektet producerades ett fyrtiotal filmer, ljudmiljöer skapades, animationer gjordes och berättelser och ljud spelades in för att kunna levandegöra historia i skärgårdsmuseerna. Materialet finns tillgängligt på museerna via QR-koder samt på webbplatsen historiarum.fi.

Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2019

Beskrivning

En granskning visar på stora skillnader i personaltillgång och behörighet samt i språkförhållanden på daghemmen i Svenskfinland.

Sydkustens landskapsförbund har kartlagt behörigheten hos daghemspersonalen i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Förutom personaltillgång har barnens språkbakgrund samt daghemmens språkstrategier utretts. Utredningen är en uppföljning av tidigare utredningar Sydkusten genomfört för sina medlemskommuner. Utredningen omfattar 30 tvåspråkiga kommuner i Svenskfinland.

 

Årsrapport 2018

Beskrivning

Sydkusten utger sin årsrapport i samband med förbundsmötet i april varje år. Rapporten kompletterar den verksamhetsberättelse som ingår i årsmöteshandlingarna och ger en mera heltäckande bild av verksamheten i text, bild och siffror.

Ordkonstmaterial till bokpaket för årskurs 5

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för 10 böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2019 tillsammans med bokpaketen till 150 skolor. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Föreningar tillsammans, slutrapport

Beskrivning

Projektet Föreningar tillsammans genomfördes från 1 september 2016 till 30 juni 2018 i huvudstadsregionen och slutrapporten är nu klar. I rapporten beskrivs bakgrunden till projektet, projektets utförande och slutsatser, samt idéer för framtiden, för att stärka samarbetet och dialogen mellan lokala organisationer. Ett livskraftigt föreningsliv är viktigt för att ge medborgarna möjlighet att bli mera delaktiga i den konkreta planeringen av lokalsamhället också på svenska.

Sydkustens stadgar

Beskrivning
Ladda ner stadgar för Sydkustens landskapsförbund rf här.