Sydkustens ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin

Fortsatt förtroende för Silja Borgarsdóttir Sandelin

29.04.2021 kl. 16:30
Sydkustens landskapsförbund rf samlades till sitt årliga förbundsmöte i Helsingfors och virtuellt den 29 april 2021.

Mötet inleddes med en fri diskussion gällande förbundets strategiarbete med sikte på 2030 samt presentation av det pågående stadgearbetet. 

Vid förbundsmötet återvaldes specialmedarbetare Silja Borgarsdóttir Sandelin (sfp) till ordförande:

- Inför framtida utmaningar med hur utbildning och kultur på svenska ska garanteras behövs en klar vision och en stark aktör med bred kompetens och erfarenhet. Sydkustens landskapsförbund är en samlande kraft för att främja kvalitativ utbildning och kultur. Sydkusten har flera goda och spännande projekt på gång för att främja sitt syfte, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin och fortsätter:

- Tillgången till svenskspråkig behörig personal inom småbarnspedagogiken är ett av de fokusområden som Sydkustens landskapsförbund arbetar med, som jag också vill fortsätta driva. Samma viktiga arbete gör Sydkusten också för bildningsväsendet, både då det kommer till att trygga tillgång till lärare och speciallärare men också kuratorer, skolpsykologer och elevvårdspersonal överlag.

Silja Borgarsdóttir Sandelin understryker att Sydkusten är en viktig aktör för att främja kultur och utbildning på svenska genom ordkonstverksamhet, nationella och språkstimulerande projekt liksom regionala verksamheter.

På mötet deltog nästan 70 delegater för de 16 kommuner som är medlemmar i Sydkustens landskapsförbund. Förutom val av ordförande behandlades även förbundets verksamhetsplan och budget samt bokslut och verksamhetsberättelse. Vid mötet valdes också nya medlemmar till styrelsen.

Till styrelsemedlemmar för perioden förbundsmöte 2021 – förbundsmöte 2023 valdes:                                                                                    

Tony Björk, sfp, Kyrkslätt (NY ordinarie)
Ersättare: Ulf Dahlman, sfp, Vanda (NY)

Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa
Ersättare: Sofia Stolt, sfp, Grankulla

Oskar Dikert, vf, Helsingfors
Ersättare: Birgitta Gran, vf, Hangö

Hanna Lönnfors sfp, Borgå
Ersättare: Clara Lindqvist, sfp, Sibbo

Bicca Olin, grön, Helsingfors (NY)
Ersättare: Elina Ahde, grön, Ingå (NY)

Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors
Ersättare: Karin Palmén, sfp, Helsingfors

Johan Werkelin, sfp, Åbo
Ersättare: Thomas Björkroth, sfp, Pargas

Holger Wickström, sdp, Raseborg
Ersättare: Larserik Häggman, sdp, Raseborg (NY)


Följande personers mandat fortsätter till förbundsmötet 2022:

Kaj Andersson, sdp, Vanda
Ersättare: Kjell Grönqvist, sdp, Sibbo

Maj Björk, sfp, Pargas
Ersättare: Runa Ismark, sfp, Helsingfors

Bianca Gräsbeck, vf, Åbo
Ersättare: Risto Nurmela, vf, Pargas

Erica Helin, sdp, Pargas
Ersättare: Annukka Maunula, sdp, Åbo

Tiina Kujala, sfp, Esbo
Ersättare: Håkan Sandell, sfp, Vanda

Werner Orre, sfp, Raseborg
Ersättare: Dick Carstens, sfp, Hangö

Heikki Pakarinen, saml, Esbo
Ersättare: Veera Hellman, saml, Helsingfors

Inger Wretdal, sfp, Kimitoön
Ersättare: Lars Nyberg, sfp, Åbo

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

 

För närmare information:

Christel Björkstrand, Direktör
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi
Tfn: 050 351 3038

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ordförande
Silja(at)sfp.fi
Tfn: 050 366 8291