Modersmålsläraren Camilla Nygård vid en hylla i ett bibliotek.

Alla har rätt att lyckas

19.01.2022 kl. 14:53
- Alla elever vill lyckas, alla vill vara duktiga och alla vill lära sig. Och alla kan. Det säger Camilla Nygård, modersmålslärare i åk 7-9 på Zachariasskolan i Nykarleby och ansvarig för projektet Skrivande skola i sitt kollegium.

Camilla är läraren som vill ge alla elever en chans att lyckas och som får elever som aldrig skrivit att producera flera sidor text. Hon har hört många elever säga ”Jag kan inte skriva” eller ”Jag har ingen fantasi”, när de börjar i årskurs 7.

- Det stämmer inte, säger hon bestämt. Det handlar snarare om att de inte vet hur de ska göra. Det finns ofta förväntningar på att alla ska kunna skriva, men det är ingen självklarhet, det är min uppgift att lära dem, att ge dem modeller och struktur för hur de ska göra.

- I dagens läge kräver alla jobb skrivkunnighet, det är något jag poängterar för mina elever, säger Camilla. När eleverna inser det och när de märker att de lär sig något är de nöjda, stolta, glada och tacksamma. De visar det och de kan tacka. Det värmer hjärtat att i butiken träffa en tidigare elev som tackar och säger ”Jag trodde inte jag skulle behöva skriva, men du hade rätt.”

- Alla vill lyckas och det känns fint att ta del av det. Jag har världens bästa jobb, säger Camilla.

Bland traktorer och mopeder

Nykarleby är en stad som är känd för sin starka traktor- och mopedkultur, något som kanske inte direkt förknippas med läsning. Traktorrallyt runt torget har fått mycket uppmärksamhet och så även traktorparaden som ordnas i samband med skolavslutningen.

Traktorer uppradade på skolgården.
Traktorerna uppställda på skolgården.

- Men Nykarleby är även en kommun som odlat många författarfrön och på senare år har det blivit mera okej att läsa, säger Camilla. För några år sedan hade jag en elev som hade den största traktorn i kommunen. Han hade aldrig brytt sig om böcker. Men under skoltiden hittade han litteraturen via ljudböcker – nu är det alltid någon bok på gång i hörlurarna när han sitter på traktorn. Det känns bra, kommenterar Camilla och fortsätter:

- Det gäller att skrapa under ytan, hitta den rätta boken och uppmuntra de unga.

Fokus på styrkor

När det gäller skrivande konstaterar Camilla att det i allmänhet är början som är det svåraste, att komma i gång. Då är det bra med struktur och modeller.

- När vi startar upp en ny uppgift i klassen börjar vi oftast med att jag visar ett exempel och vi går igenom det tillsammans. Det kan till exempel handla om en bokrecension. Vi läser igenom den tillsammans och analyserar texten. När vi gjort det får eleverna en modell som de kan använda. Om de har svårt att komma i gång brukar jag hjälpa dem på traven genom att ställa frågor och kanske föreslå en början på en mening, berättar Camilla.

- Det handlar om att bygga på de kunskaper och de styrkor de har och hjälpa dem att utveckla dem. Helt konkret brukar jag ge både vitsord och respons och sedan ge eleverna en möjlighet att förbättra sin text. Det ger dem en chans att höja sitt vitsord och då märker de att det inte krävs så mycket för att bli bättre. Det kan handla om att ändra liten bokstav till stor bokstav i början av nya meningar eller rätta fel enligt mina instruktioner. Nästa gång gör de knappast samma fel och då kan jag fokusera på något annat, säger hon.

- Alla kan skriva, det gäller bara att ge eleverna de rätta verktygen. Vi har tre år på oss från det att de börjar åk 7. Och det brukar lyckas.

Logo för projektet skrivande skola.

Skrivande skola

Skrivande skola är ett skrivpedagogiskt projekt för hela Svenskfinland med fokus på årskurserna 7-9. Projektet fokuserar på skolans alla lärare och stärker läraren som skrivlärare i eget ämne och ordnar kurser och workshoppar.  Camilla är ansvarig för projektet Skrivande skola i sitt kollegium och har varit med och utarbetat mallar och modeller för olika ämnen.

- Ibland har det varit en utmanande uppgift. I vissa ämnen har man inte sett behovet av att kunna skriva så tydligt, kanske inte heller läraren är en van skribent, har kanske valt ett praktiskt ämne eftersom hen inte varit särdeles intresserad av att läsa och skriva. Men i och med distansundervisningen har allt fler insett både behovet och styrkan, konstaterar hon.

En verktygsback med modelltexter och mallar för olika ämnen är under arbete. Småningom kommer den att göras tillgänglig för alla skolor i Svenskfinland.

Skrivande skola är ett treårigt projekt (2020-23). Sydkustens landskapsförbund rf är huvudman och genomför projektet i samarbete med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf). Annette Kronholm är projektledare och finansiärerna är Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. 

Text:
Lena Långbacka
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Bilder: Camilla Nygård
 

Camilla Nygård skulle representera Skrivande skola på Educa-mässan i en paneldiskussion med rubriken ”Olika bakgrund – jämlika möjligheter?”