Patricia Weckman vid en symaskin.

Skriva i praktiska ämnen

14.03.2022 kl. 09:33
- Skrivande skola har ökat vår medvetenhet gällande skrivandet och hur mycket det behövs i olika ämnen. Systematik, enhetlighet och uppställningar, som är lika i olika ämnen, gör det lättare för eleverna.

Det här säger Patricia Weckman, lärare i textilslöjd i Lovisa. Lovisavikens skola är en av fokusskolorna i projektet Skrivande skola, ett skrivpedagogiskt projekt för hela Svenskfinland med fokus på årskurserna 7-9. Patricia konstaterar att Skrivande skola är en pågående process, där satsningar görs på språkstärkande skriv- och genrepedagogiska metoder i alla ämnen.

- Via projektet får vi också tips på hur andra gör. Det som har överraskat mig är att många nästan inte alls skriver i konst- och färdighetsämnen. För mig är det viktigt att eleverna reflekterar över det de gör och skrivandet är definitivt något som gynnar både begreppsinlärning och förmågan att reflektera över sitt eget arbete.

Patricia har jobbat som lärare i textilslöjd ungefär fem år. Redan från starten införde hon dokumentation och presentationer som en del av undervisningen.

- Jag ville att eleverna skulle genomföra en fullständig slöjdprocess, inte bara tillverka produkter enligt en färdig modell. I processen ingår att planera på papper, skriva, skissa och även att kunna reflektera, visa och berätta om sitt arbete. När jag började var det dessutom så att skolan renoverades, så vi hade ingenstans att ställa ut våra produkter. I stället fick eleverna göra Powerpoint-presentationer. Det har fungerat så bra så jag har fortsatt med det.


Reflektion och feedback behövs

Patricias elever har häften där de efter varje lektion skriver VAD de har gjort, HUR de har gjort det och till sist ska de BERÖMMA sig själva. Hon konstaterar att det här arbetssättet lär dem att reflektera över sitt arbete. Anteckningarna hjälper dem också när de ska göra sin presentation.

- I början kan det vara lite svårt för eleverna att veta hur de ska göra, men de lär sig snabbt. Det svåraste brukar vara att berömma sig själv. I slutet av lektionen visar de vad de skrivit i sitt häfte. Har de inte kunnat skriva om något som fungerat bra, så får de fundera vidare. Ibland ger jag dem feedback i häftet, ibland en smiley eller bara ett märke som visar att jag läst. Det tar inte lång tid för mig, men den individuella feedbacken har stor betydelse för att eleverna ska känna sig sedda.

- Feedback är på många sätt en viktig del av kommunikationen med eleverna och i slutet av lektionerna får också eleverna ge feedback till mig, säger Patricia.

Skrivande skola är ett treårigt projekt (2020-23). Sydkustens landskapsförbund rf är huvudman och genomför projektet i samarbete med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf). Annette Kronholm är projektledare och finansiärerna är Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

 

Text:
Lena Långbacka
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Bild:
Patricia Weckman