En stiliserad bild av en hand som håller i en penna. Bredvid texten: GE DITT BARN EN GÅVA!

Ge ditt barn en gåva!

20.04.2022 kl. 08:10
Sydkusten har samarbetat med Folktinget och Folkhälsan för att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva! Broschyren och boken lanserades onsdagen den 27 april.

Avsikten med publikationen är att ge föräldrar verktyg och mod att erbjuda sina barn två språk redan från början. Också sång- och ramsboken Ge ditt barn en gåva har tryckts i nyupplaga.

Broschyren och boken skickas till rådgivningarna i huvudstadsregionen för att delas vidare till familjer. Målgruppen för materialet är svenskspråkiga, tvåspråkiga och flerspråkiga familjer.

Vid lanseringen, som skedde virtuellt, bjöds på intressanta intervjuer med bl.a. Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande, Raine Katajamäki, kommundirektör i Eckerö, och Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklande verksamhet vid Folkhälsan.


Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi