Pärmen till strategin. Består av en karta över södra Finland, där medlemskommunerna är utrita, samt visionen och symboler för dem: Högklassig utbildning (böcker med ett äpple ovanpå). Livskraftig kultur (olika symboler för kulturverksamhet). Meningsfull f

Strategiarbete på gång

25.10.2021 kl. 11:08
Sydkustens utkast till strategi har skickats på utlåtanderunda till medlemskommunerna.

Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. Meningsfull fritid. På svenska.

Så lyder förslaget till vision för Sydkustens landskapsförbund i utkastet till strategi med sikte på år 2030.

Utkastet innehåller målsättningar för verksamheten åren 2022–2024 och nu vill förbundet höra medlemskommunernas kommentarer.

- Det är viktigt att våra medlemskommuner är med och påverkar Sydkustens landskapsförbunds verksamhet, säger direktör Christel Björkstrand. Därför önskar vi nu ge kommunerna möjlighet att ge sina utlåtanden om strategiutkastet.

Strategiarbetet, som inleddes vid årsskiftet, presenterades även på förbundsmötet i april för kommunernas representanter. En skild arbetsgrupp inom Sydkustens landskapsförbund har arbetat fram utkastet. Arbetet med strategin har under hela processen involverat såväl förtroendevalda som personal inom Sydkustens landskapsförbund.

Missionen för Sydkustens landskapsförbund är att aktivt och målmedvetet arbeta för utbildning och kultur på svenska. Visionen – Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. Meningsfull fritid. På svenska. – har konkretiserats med mål för verksamheten 2022–2024 med sikte på år 2030.

 

 

Mera information

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi