Kom med, vi spanar på stan!

28.09.2022 kl. 08:15
”Kom och se, kom och titta! Vad kan vi i staden hitta?”, så börjar höstens Kulturspaningsprogram ”Spana på stan”.

Kulturspaning är Esbo stads fleråriga projekt vars syfte är att erbjuda olika former av kulturverkstäder till daghemmen i Esbo. Sydkustens ordkonstskola har medverkat i projektet i flera år och är även denna höst en av aktörerna som erbjuder en tredelad språkstimulerande verkstad till daghemmen runt om i Esbo.

Inför dessa verkstäder har dikterna omsorgsfullt valts, koreografi och stödtecken övats in. Teamansvarige har koordinerat praktiska tidtabeller och fina språkstödjande material har samlats ihop till en materialkasse till daghemmen. Pusselbitarna är på sin plats och teamet är klart att åka ut till daghemmen och sprida språkglädje till de yngsta.

Sanden rasslar under skorna och luften är sval och laddad av iver och spänning inför vad som komma skall. Vi står samlade på daghemsgården i en halvcirkel för att vi och barnen skall kunna interagera med varandra. Med hjälp av rim och ramsor, tillhörande rörelser och stödtecken, tar vi barnen med på en rolig fantasiresa där språkinlärning och lek blandas.

Poesiträffen baserar sig på ett inövat poesimanus och interaktion med deltagarna. Med medryckande rim och ramsor är det lätt att stöda språkutvecklingen på ett lekfullt sätt och att lära sig såväl artikulation som rimpar. Träffen brukar avslutas med upprepande av favoritdikterna och mycket skratt.

Kulturspaningsteamet besöker daghemsgrupperna två gånger. Under den andra träffen får barnen ta del av en poesiverkstad där de själva får pröva på att skapa dikter. Glädjen i att få skapa själv och märka att alla har fantasi är stärkande för de yngsta. Med lite vuxenhjälp kan även en treåring skapa dikter och finna nya ord som bildar roliga meningar. Vi erbjuder även en tredje träff, en inspirerande pedagogträff där småbarnspedagogerna får bekanta sig med och diskutera olika språkstimulerande tips samt samlas för att tillsammans stöda de yngsta.

”Kramen är lång, och utan slut”, så slutar verkstadens sista dikt.  Flera kramar brukar utbytas efter avslutad Kulturspaningsträff, då glädjen av att ha lyckats tar sig uttryck bland de yngsta. Min kram ger jag idag till alla småbarnspedagoger som gör ett otroligt värdefullt och viktigt arbete och till mina kollegor som möjliggör att vi tillsammans kan sprida språkglädje till de yngsta.

Petra Norrgård
Ordkonstlärare på Sydkustens ordkonstskola
petra.norrgard ( at ) sydkusten.fi

Petra Norrgård