Tamburbibliotek på ett daghem

Tamburbiblioteken vill nå även småbarnsfamiljer som sällan besöker biblioteket

17.03.2023 kl. 08:38
Med tamburbiblioteken vill projektet Rätt bok på rätt plats nå familjerna med läsning i deras vardag. Fint framställda bilderböcker som möter dem när de stiger in på daghemmet gör det lätt för dem att låna och läsa barnlitteratur i hemmet.

Läsning i hemmet innan skolstarten är en viktig. Dels för att väcka intresse och läsvana hos barnen så de kan bli läsare när de växer upp. Men läsningen påverkar också starkt deras utgångspunkt vid skolstarten som påverkar deras skolframgång. Föräldrarna är viktiga läsande förebilder, och genom att läsa tillsammans i hemmet växer barnen upp i en miljö där läsning är naturligt.

Tamburbibliotek är ett koncept var en liten samling biblioteksböcker byggs upp i daghemmets tambur för utlåning till daghemsbarnens familjer. Genom tamburbiblioteken vill vi hjälpa föräldrarna i deras viktiga läsinspirationsarbete och göra det lätt för dem att väcka och hålla i gång en vana att ha böcker i hemmet och läsa tillsammans. Därför placerar vi biblioteken i daghemmets tambur.

Tamburen på daghemmet är platser småbarnsföräldrarna besöker varje dag, två gånger till och med. Hit kommer de alla, läsarna och icke-läsarna, biblioteksbesökarna och de som inte har ett lånekort. Genom att tillsammans med biblioteket och daghemmet bygga upp en samling utvalda böcker som kan lånas hem genast i stunden sänks många trösklar för föräldrarna att faktiskt göra det. Dessutom har vi barnen, som under dagen kan bygga upp förväntan kring böckerna och hitta vilka böcker de vill ha med sig hem. De kan sedan fungera som läsambassadörer för tamburbiblioteket när de hämtas hem från daghemmet.

Just nu snurrar Tamburbibliotek på 10 daghem i Korsholm och Grankulla och under 2023 kommer 15 nya tamburbibliotek att startas runtom i Svenskfinland. De startade tamburbiblioteken har redan fått stor användning och både daghemmen och biblioteken ser detta som ett välkommet tillskott i deras samarbete. Tamburbiblioteken som byggs upp hålls i gång under 1 år inom projektet, men konceptet är lätt att ta in i biblioteksverksamheten och samarbetet kan lätt fortsätta lokalt också efter att projektet är över.

Rätt bok på rätt plats jobbar på att hitta nya platser att inspirera till läsning och är ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen, Stiftelsen Brita Maria Rehnlunds minne, Svenska Folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Är du intresserad av Tamburbibliotek kan du kontakta vår projektkoordinator: Mikael Gros, mikael.gros(at)sydkusten.fi

Mikael Gros, projektledare