Rapporter

Sydkusten utreder regelbundet aktuella frågor inom sitt verksamhetsområde. Frågor som de senaste åren varit på agendan är personalsituationen inom småbarnsfostran, behörighet bland lärare i huvudstadsregionen och kompetens på eftis.

I samband med förbundsmötet ger Sydkusten ut en årsrapport som beskriver verksamheten under året.

Läs mera om rapporterna nedan.

 

En bättre miljö - ett bättre dagis

Beskrivning

Fortbildning genom kollegialt lärande inom småbarnspedagogiken.

Rapporten är resultatet av ett pilotprojekt där man undersökt en ny fortbildningsmodell för småbarnspedagogiken i Svenskfinland. Lena Nyholm fungerade som projektledare och hon har också sammanfattat rapporten.

Rapporten kan beställas från Sydkustens kansli.

 

Läsambassadörens slutrapport

Beskrivning

Katarina von Numers-Ekman fungerade som finlandssvensk läsambassadör 2014-1027. Efter långt över hundra besök i skolor, på dagvårdsenheter och bibliotek i hela Svenskfinland, på Åland och på flera språköar sammanfattar hon nu sina insikter och kommer medförslag till nya läsfrämjande åtgärder i slutrapporten Hur skapar vi goda läsare i Svenskfinland?

EftisKompetens

Beskrivning
Kvalitet, kompetens och sysselsättning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Produforum Åboland 2009-2014

Beskrivning
Nätverket för kulturaktörer presenterades i en tidskrift som gavs ut vid projektets slut.