Eftisverksamhet kartläggs

23.01.2020 kl. 11:12
Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag?

Sydkusten utför 2020 en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Eftisledare och ansvarspersoner får svara på olika frågor om arbetet och verksamheten via webbenkäter.

Det ena frågeformuläret riktar sig till ledare som jobbar på ett svenskt eller tvåspråkigt eftis i Finland och det andra är riktat till alla tvåspråkiga kommuners bildningskanslier.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar så att vi får en heltäckande bild av hur det i verkligheten ser ut inom morgon- och eftermiddagsverksamheten på svenska i Finland. Avsikten är att kartlägga den nuvarande situationen för att bättre kunna utveckla och förbättra morgon- och eftermiddagsverksamheten och yrket som eftisledare. En jämförelse görs också med resultaten från föregående kartläggning som gjordes år 2016. Svaren behandlas konfidentiellt.

Enkäten för eftisledare

Enkäten för kommunernas ansvarspersoner/bildningskanslier

Genom att gå in på länkarna ovan kommer man till den elektroniska enkäten. Det finns tid att besvara enkäten t.o.m. 7.2.2020. Observera att alla som jobbar på ett eftis kan svara på enkäten.


Mera information:
Monica Martens-Seppelin
tfn 050-3308234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

 

Elevvården bör stanna i kommunerna

Sydkustens styrelse behandlade på sitt styrelsemöte den 24.9 ett utlåtande om vård- och landskapsreformen.Läs mera »
25.09.2020 kl. 08:51

Ordkonst för alla åldrar

Det är mycket på gång inom Sydkustens ordkonstskola denna höst.Läs mera »
21.09.2020 kl. 12:35

Silja Borgarsdóttir Sandelin Sydkustens nya ordförande

På förbundsmötet som hölls virtuellt valdes Borgarsdóttir Sandelin till ny ordförande.Läs mera »
16.09.2020 kl. 17:39