Seminarium för pedagoger

05.02.2020 kl. 17:43
Lördagen den 21 mars diskuteras frågor om arbetsmiljö och arbetsgemenskap inom småbarnspedagogiken.

Sydkustens seminarium "Samtal, samspel och samsyn i arbetsgemenskapen", för personal inom småbarnspedagogik ordnas på Arcada i Helsingfors.

Seminariet fokuserar på frågor om hur vi utvecklar arbetsmiljön, arbetsgemenskapen och kommunikationen i arbetsteamet. Som huvudföreläsare fungerar Karin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hon talar om utvecklingen av arbetsgemenskapen genom tydliga idéer och mål samt en utvecklande samtalskultur.

Teman som Alnervik utforskar i sin föreläsning är:

- hur driver vi den pedagogiska utvecklingen?
- vikten av att ha en gemensam idé
- hur utvecklar vi samarbetet?
- samtalet, ett av de viktigaste verktygen i verksamhetsutvecklingen

Pris: 45 euro/person

Anmälningar (senast 8.3)

Program/inbjudan

Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg@sydkusten.fi

Direktörens hösthälsning

Till dig som värnar om utbildning och kultur på svenska i Finland.Läs mera »
27.11.2020 kl. 08:58
Läsambassadörerna på trappan till Tölö daghem

Tamburbibliotek testas

I Esbo, Vanda och Helsingfors har sex daghem den här hösten fått testa ett nytt koncept, tamburbiblioteket.Läs mera »
24.11.2020 kl. 12:29

Socionomer och småbarnspedagogik

Nya yrkesbeteckningar och nya regler för personalsammansättningen på daghemmen är på kommande.Läs mera »
23.11.2020 kl. 11:04