Tänk språk!

04.06.2020 kl. 15:35
Språkstrategin för småbarnspedagogiken har uppdaterats. Sydkusten sköter numera administration och distribution av publikationen.

Strategin är tänkt att fungera som stöd för alla som jobbar inom småbarnspedagogiken och med de yngsta skoleleverna. Broschyren Tänk språk! lyfter fram frågor som kan hjälpa personalen att skapa en miljö som är gynnsam för barnens språkutveckling. Målet är att i samverkan med barnen och vårdnadshavarna ge varje barn de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas språkligt, oberoende av om barnet är en- eller flerspråkigt, om det vuxit upp med standardspråk eller talar dialekt.

Strategin är indelad i fyra block – personalens, barnets, miljöns och föräldrarnas perspektiv. För att språkstrategin ska bli framgångsrik måste alla delar beaktas och alla som arbetar inom daghemmet delta aktivt. Målet med språkstrategin är att ge barn med olika språkbakgrund språkstöd i vardagens alla situationer, och att daghemmet ska erbjuda en miljö som ger stimulans för en levande svenska.

Publikationen Språkstrategi för dagvården utformades av Lillemor Gammelgård och utgavs första gången 2006 av Svenska kulturfonden. Intresset för språkstrategin har varit stort och detta är den elfte upplagan som har tryckts.

Förändringar i samhället återspeglas i småbarnspedagogiken. År 2015 granskades och uppdaterades publikationen av en arbetsgrupp och då ändrades namnet till Tänk språk! År 2020 gjordes ytterligare små uppdateringar och Sydkustens landskapsförbund tog över administrationen och distributionen av Tänk språk! Arbetet görs med stöd av Svenska kulturfonden.

Vi hoppas den ger daghemspersonalen inspiration och stöd i deras viktiga arbete.

Läs/ladda ner språkstrategin här.

Broschyren kan också beställas från Sydkusten.

 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
Sydkustens landskapsförbund
050 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

En tonad bild i gråblått, med två ordkonstelever skymtar. På det Sydkustens ordkonstskolas logo.

Ordkonstskolan söker timlärare

Sydkustens ordkonstskola växer och rekryterar nu lokala ordkonstlärare i Helsingfors, Raseborg och Sibbo.Läs mera »
16.06.2021 kl. 18:12

Det gäller vår framtid

Ett av Sydkustens teman inför kommunalvalet handlar om vikten av att det finns behöriga lärare och tillräcklig elev-och studiehandledning samt elevvård i skolorna.Läs mera »
11.06.2021 kl. 08:10
Sydkustens nya projektkoordinator Emilia Christiansen.

Emilia Christiansen vald till projektkoordinator

Sydkusten har valt PeM och medianom Emilia Christiansen till koordinator för projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Projektet inleds i augusti.Läs mera »
07.06.2021 kl. 17:30