Tänk språk!

04.06.2020 kl. 15:35
Språkstrategin för småbarnspedagogiken har uppdaterats. Sydkusten sköter numera administration och distribution av publikationen.

Strategin är tänkt att fungera som stöd för alla som jobbar inom småbarnspedagogiken och med de yngsta skoleleverna. Broschyren Tänk språk! lyfter fram frågor som kan hjälpa personalen att skapa en miljö som är gynnsam för barnens språkutveckling. Målet är att i samverkan med barnen och vårdnadshavarna ge varje barn de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas språkligt, oberoende av om barnet är en- eller flerspråkigt, om det vuxit upp med standardspråk eller talar dialekt.

Strategin är indelad i fyra block – personalens, barnets, miljöns och föräldrarnas perspektiv. För att språkstrategin ska bli framgångsrik måste alla delar beaktas och alla som arbetar inom daghemmet delta aktivt. Målet med språkstrategin är att ge barn med olika språkbakgrund språkstöd i vardagens alla situationer, och att daghemmet ska erbjuda en miljö som ger stimulans för en levande svenska.

Publikationen Språkstrategi för dagvården utformades av Lillemor Gammelgård och utgavs första gången 2006 av Svenska kulturfonden. Intresset för språkstrategin har varit stort och detta är den elfte upplagan som har tryckts.

Förändringar i samhället återspeglas i småbarnspedagogiken. År 2015 granskades och uppdaterades publikationen av en arbetsgrupp och då ändrades namnet till Tänk språk! År 2020 gjordes ytterligare små uppdateringar och Sydkustens landskapsförbund tog över administrationen och distributionen av Tänk språk! Arbetet görs med stöd av Svenska kulturfonden.

Vi hoppas den ger daghemspersonalen inspiration och stöd i deras viktiga arbete.

Läs/ladda ner språkstrategin här.

Broschyren kan också beställas från Sydkusten.

 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
Sydkustens landskapsförbund
050 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Välbefinnande i arbetslivet – konkreta verktyg för att må bra på jobbet

Sydkusten ordnar 15.4 seminarium för personal inom småbarnspedagogikenLäs mera »
24.03.2023 kl. 13:01
Porträttbild av Vippe Leminen, en vithyad person med brunt hår ler mot kameran. Vippe har på sig en brokig mångfärgad kragskjorta. Bilden är tagen från midjan uppåt. Bildens bakgrund omfattas av ett skogslandskap.

Vippe Leminen ny projektledare på Sydkusten

Sedan medlet av mars jobbar fil.mag. Vippe Leminen som projektledare på Sydkustens landskapsförbund i SKAPA-projektet Kulturskolor – Diskussionforum för konstundervisningen på svenska i Finland.Läs mera »
22.03.2023 kl. 15:23
Educa-material

Nu är det dags – Educa här kommer vi!

Educa mässan, den största mässan inom utbildningssektorn i Finland, inleds imorgon 27.1 och här på Sydkustens landskapsförbund är vi redo att träffa er och välkomna er till vår monter.Läs mera »
26.01.2023 kl. 15:31