Tänk språk!

04.06.2020 kl. 15:35
Språkstrategin för småbarnspedagogiken har uppdaterats. Sydkusten sköter numera administration och distribution av publikationen.

Strategin är tänkt att fungera som stöd för alla som jobbar inom småbarnspedagogiken och med de yngsta skoleleverna. Broschyren Tänk språk! lyfter fram frågor som kan hjälpa personalen att skapa en miljö som är gynnsam för barnens språkutveckling. Målet är att i samverkan med barnen och vårdnadshavarna ge varje barn de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas språkligt, oberoende av om barnet är en- eller flerspråkigt, om det vuxit upp med standardspråk eller talar dialekt.

Strategin är indelad i fyra block – personalens, barnets, miljöns och föräldrarnas perspektiv. För att språkstrategin ska bli framgångsrik måste alla delar beaktas och alla som arbetar inom daghemmet delta aktivt. Målet med språkstrategin är att ge barn med olika språkbakgrund språkstöd i vardagens alla situationer, och att daghemmet ska erbjuda en miljö som ger stimulans för en levande svenska.

Publikationen Språkstrategi för dagvården utformades av Lillemor Gammelgård och utgavs första gången 2006 av Svenska kulturfonden. Intresset för språkstrategin har varit stort och detta är den elfte upplagan som har tryckts.

Förändringar i samhället återspeglas i småbarnspedagogiken. År 2015 granskades och uppdaterades publikationen av en arbetsgrupp och då ändrades namnet till Tänk språk! År 2020 gjordes ytterligare små uppdateringar och Sydkustens landskapsförbund tog över administrationen och distributionen av Tänk språk! Arbetet görs med stöd av Svenska kulturfonden.

Vi hoppas den ger daghemspersonalen inspiration och stöd i deras viktiga arbete.

Läs/ladda ner språkstrategin här.

Broschyren kan också beställas från Sydkusten.

 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
Sydkustens landskapsförbund
050 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Verktygsbacken - en skattkista för textskapande

Läs- och skrivfrämjande går hand i hand. Bibliotekspedagog Johanna Häggblom tar sig an Skrivande skola och “Verktygsbacken” ur ett läspedagogiskt perspektiv. Tillsammans är ledordet. Läs mera »
22.11.2022 kl. 14:00

En timme om poesi

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med poesi i din grupp? SFV och Sydkustens ordkonstskola bjuder in till En timme om poesi tillsammans med Hanna LundströmLäs mera »
14.11.2022 kl. 13:31

Sydkusten ordnar fortbildningen Kreativt skapande & socialt lärande

Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoderLäs mera »
01.11.2022 kl. 15:12