Skrivande skola startar

06.08.2020 kl. 08:00
Skrivpedagogik behövs nu mera än någonsin, konstaterar projektledare Annette Kronholm-Cederberg.

Skrivande skola är en treårig satsning på skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna. Genom kompetensutveckling och kollegialt lärande får hela lärarkollegier redskap att stärka, medvetandegöra och samarbeta kring skrivandet i skolan. Den senaste läroplanen utlyser ökat skrivande med större genrekrav i undervisningen.   Vårens distansperiod och skolornas arrangemang av höstens undervisning visar på ökat behov av nytänkande i skrivpedagogik, i uppgifter och respons av läraren.  

I första hand riktar sig projektet till årkurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen. Av närmare tjugo intresseanmälningar har åtta fokusskolor valts ut för att delta i en treårig kollegial kompetensutveckling i skrivpedagogik. Vid urvalet eftersträvades en regional spridning över hela Svenskfinland, samt skolor i varierande språkliga sammanhang. I början av höstterminen hålls lokala kickoffer på de aktuella skolorna, givetvis med beaktande av aktuella rekommendationer beträffande covid-19. De senaste dagarnas rekommendationer gör att kickofferna hålls företrädesvis på distans. 

De åtta fokusskolorna är (kickoff-datum inom parentes):

Donnerska skolan, Karleby (11.8)
Skärgårdshavets skola, Korpo (19.8)
Kyrkbackens skola, Nagu (21.8)
Lovisavikens skola, Lovisa (26.8)
Kristinestads högstadieskola, Kristinestad (27.8)
Åshöjdens grundskola, Helsingfors (9.9)
Lyceiparkens skola, Borgå (10.9)
Övernäs skola, Mariehamn (16.9)

Därtill kommer enhetsskolan i Nykarleby (17.8). Enhetsskolan är pilotskola och har redan inlett genrepedagogiskt samarbete med Topeliusgymnasiet i Nykarleby.

Utöver arbetet i fokusskolorna erbjuder projektet gratis inspirationsföreläsningar och workshoppar till alla finlandssvenska skolor i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Intresset för genrepedagogik på tvärs över ämnen i de finlandssvenska gymnasierna har varit stort i flera år. Nu hoppas Skrivande skola på att också yrkesutbildningarna ansluter sig.

Annette Kronholm-Cederberg, FD och modersmålslärare, är projektledare för Skrivande skola. Kronholm-Cederberg har tidigare erfarenheter av kollegialt lärande, då hon tillsammans med sina kolleger vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby jobbat fram det genrepedagogiska konceptet Kodknäckaren.

Skrivande skola förverkligas av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) i samarbete med Sydkustens landskapsförbund rf och finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. Sydkustens landskapsförbund och Smlf har även tidigare samarbetat bland annat inom det första läsambassadörsprojektet (2014-17). Sydkustens landskapsförbund, som har en aktiv roll i utbildnings- och kulturfrågor såväl regionalt som nationellt, fungerar som huvudman för Skrivande skola.

Mera information om projektet här.

 

Annette Kronholm-Cederberg, projektledare, tfn 050 382 5203, annette.kronholm-cederberg@sydkusten.fi

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand@sydkusten.fi

Foto: Jonas Brunnström/HSS-Media

 

Tält med läshörna på idrottsevenemang

Rätt bok på rätt plats på SFI-mästerskap

Rätt bok på rätt plats deltar med lästält i Svenska Finlands idrottsförbunds mästerskap 19-21.8. Läs mera »
idag kl. 08:25
Emilia Christiansen projektkoordinator

Skolor se hit - info om småbarnspedagogiken erbjuds!

Hur är det att jobba inom småbarnspedagogiken? Var kan man studera ämnet och vad går det hela ut på? Nu kan elever i årskurs 7-9 och gymnasiestuderande få besök av projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Läs mera »
11.08.2022 kl. 15:50
En papperslapp där det står latmanspoesi, skriv med egna eller andras ord, black out poetry osv.

Ord och papper på Konstens natt i Åbo

Höstens verksamhet kör igång på Sydkustens landskapsförbund och Sydkustens ordkonstskola. Nu på torsdag den 11 augusti finns vi på Konstens natt i Åbo.Läs mera »
08.08.2022 kl. 10:46