Färggrann klätterställning

Lyckad träff för eftisledare

25.05.2021 kl. 10:33
Eftisledare förespråkar en tydlig kommunikation och ett starkare uttryck för eftermiddagsverksamheten.

Sydkusten ordnade en diskussionsträff för morgon- och eftermiddagsledare 21.5.2021. Diksussionen utgick från Sydkustens kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten 2020, med särskilt perspektiv på eftisledarnas tankar om verksamhetens utvecklingsbehov. Träffen arrangerades som distansmöte och det fanns ett brett intresse med 30 deltagare från flera orter. Bland annat Åboland, östra Nyland, huvudstadsregionen, Österbotten och språköarna var representerade.

Några centrala utvecklingsfrågor för ledarna inom morgon- och eftermiddagsverksamheten är:

  • lönenivå och anställningsvillkor
  • samarbete med skolan
  • utrymmesfrågor
  • pedagogik och stöd
  • kompetensutveckling

Ett särskilt tema är statusen för eftermiddagsverksamheten överlag, vilket märks i många av frågorna ovan. Man vill känna att eftermiddagsverksamheten tas på allvar, t.ex. genom utrymmen där man kan ta barnens behov i beaktande, genom ett gott samarbete med skolan och genom att politiker och beslutsfattare sätter sig in i vad verksamheten går ut på och vad som krävs för att göra den trygg och mångsidig.

Eftisledarna önskar sig träffar för utbyte av erfarenheter och inblick i hur det fungerar på olika orter. Det kollegiala stödet är viktigt. Det upplevs inspirerande att träffa andra ledare och att uppmuntras av idéer och tips. Bland ledarna märks också ett önskemål om att tydligare kommunicera utåt kring morgon- och eftermiddagsverksamheten. Många i branschen jobbar ganska ensamma och all uppmuntran och stöd är till glädje och nytta.

Sydkustens landskapsförbund är en kontaktlänk mellan eftisar och myndigheter. Vi samlar aktuell information om morgon- och eftermiddagsverksamhet och skolans klubbar och ger ut informationsbladet Eftisinfo regelbundet. Vi arrangerar regelbundet fortbildning för personal inom eftis i samarbete med andra. 


Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

 

 

 

En tonad bild i gråblått, med två ordkonstelever skymtar. På det Sydkustens ordkonstskolas logo.

Ordkonstskolan söker timlärare

Sydkustens ordkonstskola växer och rekryterar nu lokala ordkonstlärare i Helsingfors, Raseborg och Sibbo.Läs mera »
16.06.2021 kl. 18:12

Det gäller vår framtid

Ett av Sydkustens teman inför kommunalvalet handlar om vikten av att det finns behöriga lärare och tillräcklig elev-och studiehandledning samt elevvård i skolorna.Läs mera »
11.06.2021 kl. 08:10
Sydkustens nya projektkoordinator Emilia Christiansen.

Emilia Christiansen vald till projektkoordinator

Sydkusten har valt PeM och medianom Emilia Christiansen till koordinator för projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Projektet inleds i augusti.Läs mera »
07.06.2021 kl. 17:30