Vinterbild med sol som går ner i dimmoln.

God Jul och Gott Nytt År

21.12.2021 kl. 09:10
Julen står inför dörren och likaså ett nytt år. År 2021 har varit ett aktivt år där utbildning och kultur på svenska starkt har betonats i all vår verksamhet.

Vårt projekt för att synliggörandet småbarnspedagogiken på svenska liksom utbildningsfrågor har stått högt på agendan. Ordkonstverksamheten har vuxit och under hösten har 48 grupper med totalt ca 470 elever varit verksamma. I samarbete med CLL vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten och Luckan i Helsingfors genomfördes en utbildning i ordkonstledarskap och rektorn för ordkonstskolan har för Svenska Kulturfonden gjort en utredning om ordkonstlärarutbildning framöver.

Läsambassadörerna har fortsatt sitt arbete för att stöda läsandet inom småbarnspedagogiken och grundskolan. Projektet Läsning i laget som vi gjort i samarbete med Finlands Svenska Idrott, har fört fram hur läsning och idrott kan kombineras. I samarbete med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland har projektet Skrivande skola såväl i projektets fokusskolor som även i andra skolor fortsatt med målsättningen att höja hela lärarkollegiers skrivpedagogiska kompetens. Webbtjänsten svenskskola.fi har uppdaterats och utvecklats.

Under våren arrangerades VårKultur med temat Hållbart hantverk 2.1 i Åboland och under året har vi arrangerat nätverksträffar för kulturchefer och -ansvariga i kommuner samt olika kulturaktörer. Dessa träffar fortsätter år 2022. Avsikten är att över kommun- och regiongränserna ha en arena för idéutbyte och aktuella frågor.

Året har också innehållit ett strategiarbete med sikte på år 2030. Utbildning och kultur får en allt större tyngd i kommunerna i och med social- och hälsovårdsreformen. Här arbetar Sydkustens landskapsförbund med starkt fokus på en kvalitativ utbildning, livskraftig kultur, meningsfull fritid – på svenska. Jämsides med strategiarbetet har en arbetsgrupp inom Sydkusten arbetat med att uppdatera stadgarna och målsättningen är att dessa behandlas på förbundsmötet i april.

Flera av våra projekt fortsätter år 2022. Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb inleder året med en opinionskampanj. I januari är vi med på Educamässan och finns där tillgängliga för att diskutera frågor kring utbildning, läs- och skrivkompetens samt för att synliggöra våra projekt. Kanske vi ses där?

All verksamhet skulle ha varit omöjligt utan finansiering och samarbete. För året som gått och inför det kommande året vill vi rikta ett varmt tack till alla våra kommuner, samarbetspartner och finansiärer som gör allt detta möjligt!

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Tält med läshörna på idrottsevenemang

Rätt bok på rätt plats på SFI-mästerskap

Rätt bok på rätt plats deltar med lästält i Svenska Finlands idrottsförbunds mästerskap 19-21.8. Läs mera »
idag kl. 08:25
Emilia Christiansen projektkoordinator

Skolor se hit - info om småbarnspedagogiken erbjuds!

Hur är det att jobba inom småbarnspedagogiken? Var kan man studera ämnet och vad går det hela ut på? Nu kan elever i årskurs 7-9 och gymnasiestuderande få besök av projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Läs mera »
11.08.2022 kl. 15:50
En papperslapp där det står latmanspoesi, skriv med egna eller andras ord, black out poetry osv.

Ord och papper på Konstens natt i Åbo

Höstens verksamhet kör igång på Sydkustens landskapsförbund och Sydkustens ordkonstskola. Nu på torsdag den 11 augusti finns vi på Konstens natt i Åbo.Läs mera »
08.08.2022 kl. 10:46