1.	Camilla Nygård deltar i årets Educamässa i panelen om jämlik utbildning.

“Fred i världen är att alla får gå ut” - pojkar kan visst skriva!

24.01.2023 kl. 10:23
Senaste vecka hörde vi om de svenskspråkiga pojkarnas bristande läs- och skrivkunnighet i NCUs senaste rapport . Vi hörde också om andra utmanande grupper, till exempel de barn vars modersmål inte är svenska eller finska hemma vid köksbordet.

Camilla Nygård, lärare Zachariasskolan i Nykarleby och en av de drivande krafterna i Skrivande skola, har erfarenhet av pojkar som skriver. Camilla jobbar som modersmålslärare i en stark landsbygdskontext, i en mestadels enspråkigt svensk och starkt dialektal språkmiljö. Men hon jobbar också i ett mångkulturellt klassrum i en stad som öppnat för nyfinländare.  

Och ja, så var det pojkarna som Nykarleby verkar lyckas med. När pojkarna i förskola upp till årskurs 9 fick skriva opinionstexter om fred och i genrer som dikt, insändare och kolumn, så hände något. Av 949 barn och unga vaskade en jury fram tolv vinnare i skrivtävlingen Skrivtid. Sju av tolv var pojkar. Inte är det ett forskningsresultat, men ett mönster som bryter mot en trend. 

Under Educa i Hörnan och på fredag kl. 14-15 deltar bland andra Camilla Nygård med Sydkustens Emilia Christiansen i projekt “Småbarnspedagogik - ett framtidsjobb”  i panelen “Olika bakgrunder - jämlika möjligheter” : "Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?"

Och textens rubrik. Den är ett citat av Ali Al-Badri i åk 3 och en av vinnarna i Skrivtid. Vi ses på Educa!

NCU:s rapport hittar du här.

Bildtext: Camilla Nygård deltar i årets Educamässa i panelen om jämlik utbildning. (Foto: privat).

Visuell profil för webinariet kreativt ledarskap den 7. oktober klockan 10. Webinariet anordnas via Zoom.

Följ med oss på ett webinarium om kreativt ledarskap med konstnär och pedagog Lina Teir!

Är du intresserad av att få nya perspektiv och tips kring kreativt ledarskap i relation till arbete med konstundervisning för barn och unga? Välkommen med på ett webinarium den 7. oktober med pedagog och konstnär Lina Teir!Läs mera »
19.09.2023 kl. 12:46
Bannerbild med färggranna färger och texten

Livskraft ur konst - välmående för barn och unga

Vilken roll kan konsten spela för barn och ungas välmående? Hur kan konstundervisningen nå flera barn och unga? Välkommen med på ett tvåspråkigt seminarium fullspäckat av konst och pedagogiska metoder den 4. oktober i Pargas!Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:08

Levande kulturarv – vad är det?

Seminarium för det åboländska kulturfältet – välkommen med för att höra expertinlägg och nätverka!Läs mera »
08.08.2023 kl. 13:00