Bannerbild med färggranna färger och texten

Livskraft ur konst - välmående för barn och unga

31.08.2023 kl. 14:08
Vilken roll kan konsten spela för barn och ungas välmående? Hur kan konstundervisningen nå flera barn och unga? Välkommen med på ett tvåspråkigt seminarium fullspäckat av konst och pedagogiska metoder den 4. oktober i Pargas!

Kulturum – forum för konstundervisning och SKAPA-projektet i Pargas och Kimitoön ordnar den 4. oktober 2023 kl. 12-15.30 seminariet Livskraft ur konst - välmående för barn och unga.

Programmet består av föreläsningar med forskarna FD Tanja Linnavalli och PeM Nina Dahl-Tallgren. Andra delen består av workshoppar med speciallärare Terhi Järnström och bildkonstlärare och pedagog i hållbar utveckling Vippe Leminen. Därtill bjuds det på programinslag med barn och unga från Åbolands Teaterskola och Sydkustens Ordkonstskola. Seminariet är tvåspråkigt.

Evenemanget riktar sig till alla som intresserar sig för konstundervisning: Lärare, personal inom småbarnspedagogiken, rektorer, forskare, beslutsfattare, kulturarbetare, och övriga intresserade.

Evenemanget är gratis och arrangeras med stöd av Svenska kulturfondens SKAPA-bidragsprogram. 

LIVSKRAFT UR KONST - VÄLMÅENDE FÖR BARN OCH UNGA


Tidpunkt: Onsdagen 4.10.2023 kl. 12.00–15.30  

Plats: PIUG:s kultursal, Skolmästargatan 5, Pargas.

Föreläsningarna streamas också här via Pargas kultur Youtube-kanal fram till 1.11.2023.

Program: Ladda ner programmet här.

Anmälan för evenemanget har stängt.

Arrangörer: Skapa-utredningen i Pargas och Kimitoön, Pargas stad − kultur och fritid &   
Kulturum − forum för konstundervisning, Sydkustens landskapsförbund.

VI FÖLJER PRINCIPER FÖR TRYGGARE RUM

Vi följer principerna för tryggare rum under evenemanget. Vi godkänner inte diskriminering. Vi uppmanar alla att möta nya teman och människor fördomsfritt och med öppet sinne, som en möjlighet att lära sig något nytt och att utvecklas. Vi uppmuntrar också till respektfull dialog, där vi lyssnar på varandra.  

Om du upplever osakligt bemötande under evenemanget ber vi att du berättar om det till seminariets kontaktperson: Vippe Leminen, vippe.leminen@sydkusten.fi

PIUG - TILLGÄNGLIGHET

Pargas Idrotts- och Ungdomsgård (PIUG) är beläget på Skolmästargatan 5, 21600 Pargas. PIUG har hinderfri passage. En ramp leder till huvudentrén och man kan ta hiss till andra våningen. I PIUG finns hinderfria och könsneutrala toaletter både på bottenvåningen och andra våningen. 

Information om bussar som går till och från Pargas hittas här.

FÖRELÄSARNA


Tanja Linnavalli - Konstämnen som stöd för utveckling och inlärning

Forskaren Tanja Linnavalli från Helsingfors universitet berättar om konstämnenas och särskilt musikens inverkan på hjärnan och barns och ungas utveckling och välmående. Föreläsningen är på finska.

FD Linnavalli är kognitionsvetare och musikpedagog, och arbetar som universitetslektor vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet och som forskare vid Spetsforskningsenheten för musik, medvetande, kropp och hjärna. I sin doktorsavhandling (2019) inom kognitiv neurovetenskap undersöker Linnavalli vilken inverkan musikalisk verksamhet har på barns språkliga utvecklig, och i sina nuvarande forskningsprojekt fokuserar hon på barns kognitiva och socioemotionella utveckling och hur de kan stödas genom olika interventioner.

Nina Dahl-Tallgren - Konst som en integrerad del av skolvärlden 

Nina Dahl-Tallgren presenterar hur forsknings och utvecklingsprojektet TIU - teater i undervisningen (2020-2023) och projektet SMIL - scenkonst med i lärandet (2023-2026) strävar till att utveckla konsten som en integrerad del av skolvärlden. Föreläsningen ger inspiration till diskussionen och fördjupning kring vad som uppstår i mötet mellan konst och pedagogik. Det ger verktyg för att undersöka, utveckla och utforska vad konsten kan bidra med inom utbildningskontexter.

Nina Dahl-Tallgren är utbildad scenkonstpedagog, pedagogie magister och har en special yrkesexamen inom ledarskap och företagsledning. Hon är doktorand vid Åbo Akademi, teaterlärare och specialiserad inom tillämpad drama- och teaterpedagogik. Hon har utvecklat publikarbete i Finland och jobbat inom det finlandssvenska teaterfältet, anställd som teaterpedagog på Wasa Teater. Hon är även konceptutvecklare och forskningsledare för SMIL (scenkonst med i lärandet) projektet på Uniarts, Konstuniversitet. Dahl-Tallgren är även en aktivt anlitad föreläsare både internationellt och nationellt.

Vill ni läsa om TIU projektet klicka här.

VERKSTÄDERNA
 

1 # Workshop – Tillgänglighet i konstundervisningen: Individuella lärstigar och differentiering av undervisningen. Speciallärare Terhi Järnström. Workshoppen är på finska.

2. # Workshop – Konstundervisning som kraft och resurs i hållbarhetsomställningen - hur kan konstundervisning skapa handlingskraft för hållbara och rättvisa framtider? Bildkonstlärare Vippe Leminen. Workshoppen är på svenska, diskussionen är tvåspråkig.


Ebban-chatten sätter punkt

I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.Läs mera »
20.06.2024 kl. 11:07

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53