Visuell profil för webinariet kreativt ledarskap den 7. oktober klockan 10. Webinariet anordnas via Zoom.

Följ med oss på ett webinarium om kreativt ledarskap med konstnär och pedagog Lina Teir!

19.09.2023 kl. 12:46
Är du intresserad av att få nya perspektiv och tips kring kreativt ledarskap i relation till arbete med konstundervisning för barn och unga? Välkommen med på ett webinarium den 7. oktober med pedagog och konstnär Lina Teir!

Under webinariet utforskar vi tillsammans kreativt ledarskap genom våra personliga erfarenheter, aktuella samhällsfrågor, och konstpedagogisk teori. Vilken roll spelar konst och kultur i barn och ungas liv och utveckling? Varför är det viktigt att vi stimulerar och utvecklar förmågor som föreställningsförmåga, kreativitet och empati? Vilken roll kan vi som ledare inom konst och kultur fylla när det gäller att skapa ett hållbart samhälle? 

Föreläsningen passar alla som på något plan arbetar med eller intresserar sig för området konst- och kulturundervisning. Webinariet arrangeras av projektet Kulturum och är gratis och öppet för alla intresserade.

WEBINARIUM OM KREATIVT LEDARSKAP 


Tidpunkt: lördag 7.10 kl. 10.00-12.00
Hur: distansföreläsning via Zoom
Föreläsare: pedagog och konstnär Lina Teir

Evenemanget har redan gått av stapeln.

FÖRELÄSAREN


Pedagog och konstnär Lina Teir står vid en strand i en färgglad klänning. Lina håller i sin famn en fiol. Lina tittar rakt in i kameran och ler.

Lina Teir är konstnär och pedagog som i huvudsak ägnar sig åt musik, berättande, drama och teater. Som pedagog har hon ett helhetsperspektiv på konst, kultur och kreativitet. Hon är utbildad vid Åbo Akademi (Master i Pedagogik, med fördjupning i drama och musik) och Høgskolen i Oslo (Bachelor i Drama och teaterkommunikation). Hon har arbetat som konstpedagogisk ledare bland annat inom musikskolan LUMA (Kristinestad), Wasa Teater och GLÖD – Österbottens berättarcentrum. 2020-2022 var hon anställd som förstelektor i drama vid Universitetet Sørøst-Norge, där hon undervisade i estetiska läroprocesser för blivande lärare inom småbarnspedagogiken och grundskolan.

Läs mera på www.linateir.com

Webinariet arrangeras av projekt Kulturum - forum för konstundervisning. Projektet ägs av Sydkustens landskapsförbund och KulturÖsterbotten och är en del av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning.

 

Ebban-chatten sätter punkt

I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.Läs mera »
20.06.2024 kl. 11:07

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53