Styrelsen 2024-2025

14.05.2024 kl. 12:50
Sydkustens landskapsförbund har hållit sitt konstituerande styrelsemöte den 7:e maj.

Styrelsen har valt Thorolf Sjölund till första vice ordförande och Holger Wickström till andra viceordförande. Till styrelsens arbetsutskott valdes:

Julia Ståhle (ordförande)
Thorolf Sjölund
Holger Wickström
Nina Björkman-Nystén
Seppo Lintuluoto
Werner Orre
Heikki Pakarinen

Arbetutskottet fungerar även som direktion för Sydkustens ordkonstskola under 2024-2025.

Styrelsen valde också en strategiarbetsgrupp bestående av Julia Ståhle, Thorolf Sjölund, Holger Wickström samt Christel Björkstrand, förbundsdirektör.

Info:
Christel Björkstrand, direkör
christel.bjorkstrand(a)sydkusten.fi
+358 (0)50 351 3038

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53

Personalläget inom småbarnspedagogiken kartlagt

Sydkusten presenterar sin undersökning måndagen den 10.6.2024 kl.10-11 på Teams.Läs mera »
29.05.2024 kl. 10:53