Sydkusten 20 år - jubileumsseminarium

15 November 2018 kl. 14.30–17.30

Kvalitativ utbildning och kultur på svenska - en självklarhet?

Det har gått 20 år sedan Nylands svenska landskapsförbund och kommunerna i Åboland fattade beslutet om att grunda en gemensam intressebevakningsorganisation för den svenska och tvåspråkiga befolkningen i Nyland och Åboland. Verksamheten inom Åbolands kulturråd övergick till den nya organisationen Sydkustens landskapsförbund.

Hur resonerade man då och vilka är framtidsutsikterna för verksamhet inom utbildning och kultur på svenska i våra medlems-kommuner idag och i framtiden?

PROGRAM

14.30  Kaffe och möjlighet att bekanta sig med utställningen ”Plock från 20 år”

15.15  Inledning och öppnande av seminariet
Mikaela Nylander, ordförande Sydkustens landskapsförbund

15.30  Hur det hela började. Sydkustens första år.
Paneldiskussion

16.00  Bildning och utbildning i en föränderlig värld
Birgit Schaffar-Kronqvist, universitetslektor vid Helsingfors universitet

16.30  Var kommunernas framtid bättre förr? En resa från 1998 till 2018
Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi

17.15 Avslutningsord
Holger Wickström, vice ordförande Sydkustens landskapsförbund


Välkommen!

Anmäl dig här senast 7.11.

Inbjudan som pdf

 Plats
AV:s festsal, Helsingfors
Annegatan 26