Vad vore världen utan hantverk?

12 September 2019 kl. 09.00–15.30

Temat för VårKultur 2020 har fastställts till handens verk.  Vi startar planeringen vid ett kulturseminarium i Åbo torsdagen den 12 september.

Tanken med seminariet är att lyfta fram olika aspekter på temat - hantverk ur ett brett perspektiv. Programmet fungerar samtidigt som inspirationsdag och idéverkstad för VårKultur 2020 .

Kulturseminariet riktar sig till kommunernas kultursektorer, organisationer och föreningar och enskilda kulturaktörer. Vi börjar dagen med ett besök på Klosterbackens hantverksmuseum.

Efter besöket blir det presentation av aktuella aspekter på temat samt idéverkstad och gruppdiskussioner.

Det åboländska kultursamarbetet VårKultur har ordnats sedan 2007 av kultursektorerna i Pargas, (svenska) Åbo och Kimitoön. Sydkustens landskapsförbund koordinerar satsningen. I år handlade det om mat och matkultur och vi hade närmare 50 aktörer som ordnade olika sorters program för olika målgrupper. Mera information om VårKultur finns här: www.varkultur.fi, www.facebook.com/varkultur.

Anmälningar till seminariet vill vi ha senast 6.9. Anmäl dig här.Plats
Klosterbacken och Villa Vinden
Åbo