Pedagogiskt material

Sydkusten ger regelbundet ut pedagogiska material, rapporter och utredningar som berör kultur och utbildning.

Ladda ner dokumenten här eller kontakta oss ifall du är intresserad av en tryckt version. Våra material får användas fritt i undervisning och fritidsverksamhet.

Material till Kråkes bästa (åk 1-3)

Beskrivning

Pedagogiskt material till Kråkes bästa dag av Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm

Målgrupp: 7-9 år. 

Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna.

Uppgifter inspirerade av Nagu-nalles egen bok (åk 2-4)

Beskrivning

Nagu-nalles egen bok är skriven av Henrika Andersson och illustrerad av Christel Rönns. Uppgifterna får användas fritt men texterna och bilderna får inte tas ur sitt sammanhang eller användas för andra syften. Berättelsen finns också uppläst som 24 enskilda kapitel av författaren på Youtubekontot de finlandssvenska läsambassadörerna.

Materialet är utformat av de finlandssvenska läsambassadörerna och boken finns att läsa på Ebban. Copyright innehas av läsambassadören Henrika Andersson.
 
 

Material till boken ZOO#1: Virala genier (åk 6-9)

Beskrivning

ZOO #1: Virala genier är den första boken i en skratta-högt serie om tonårspojken Atlas  skriven av Kaj Korkea-aho och Ted Forsström med illustrationer av Pentti Otsamo. Boken finns som e-bok på Ebban.

Målgrupp: 10-14

Det pedagogiska materialet innehåller såväl frågor som skriv- och läsuppgifter och en del interaktiva uppgifter som eleven kan göra under läsningens gång. Materialet omfattar hela boken och integrerar även tv-serien (producerad för Yle våren 2020) med uppgifter för varje enskilt kapitel.

Materialet är utformat av de finlandssvenska läsambassadörerna.

Material till boken Underfors, en fantasyroman av Maria Turtschaninoff (åk 7-9)

Beskrivning

Det pedagogiska materialet innehåller såväl frågor som skriv- och läsuppgifter och en del interaktiva uppgifter som eleven kan göra under läsningens gång. Materialet omfattar hela boken med uppgifter för varje enskilt kapitel.

Målgrupp: 12-16

Boken finns som e-bok på Ebban och även som pdf på Förlaget M:s hemsida.

Materialet är utarbetat av de finlandssvenska läsambassadörerna.
 

Inspirationsmaterial för bokpaket till åk 1 2020

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för tio böcker riktade till elever i årskurs 1.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2020 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Inspirationsmaterial för högläsning på dagis 2019

Beskrivning

Handledning med läsinspiration för småbarnspedagoger som Sydkustens ordkonstskola utarbetat till sju barnböcker. Daghem fick ansöka om bokpaket som sändes ut hösten 2019 till 200 daghem och ytterligare 100 daghem våren 2020. Projektet är finansierat av Brita Maria Renlunds stiftelse sr.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Ordkonstmaterial till bokpaket för årskurs 5

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för 10 böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2019 tillsammans med bokpaketen till 150 skolor. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Ordkonstmaterial till bokpaket för åk 1

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för 10 böcker riktade till elever i årskurs 1.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2018 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Rassel, prassel, puss

Beskrivning
Idématerial för Hanna Lundströms och Maija Hurmes bok Rassel, prassel, puss. Poesi för nybörjare (Schildts&Söderströms, 2015) sammanställt av Katarina von Numers-Ekman och Johanna Sallinen.