Den finlandssvenska läsambassadören x 2

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2 pågår mellan 1.8.2019 och 31.7.2022. Under tre års tid arbetar författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass som finlandssvenska läsambassadörer för att stödja läsandet i Svenskfinland med fokus på barn och unga i åldrarna 0-6 år samt 11-15 år.


Henrika Andersson (t.v.) och Amanda Audas-Kass håller i trådarna för läsambassadörsprojektet 2019-2022.

Svenskfinlands första läsambassadör, Katarina von Numers-Ekman, innehade uppdraget 2014 - 2017.

Bakgrund och syfte

Bakgrunden till projektet med en finlandssvensk läsambassadör ligger bland annat i de PISA-resultat som visar att läsfärdigheten hos barn i svenskspråkiga skolor ligger på en lägre nivå än hos barn i finskspråkiga skolor. Syftet med projektet är att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner samt stiftelsen Brita Maria Renlunds minne finansierar läsambassadörsprojektet. Sydkustens landskapsförbund fungerar som arbetsgivare.

Besök läsambassadörernas webbsida!

Projektet är avslutat.