Sydkusten kartlägger eftisverksamheten

05.02.2024 kl. 12:46
Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät med frågor om arbetet och verksamheten. Enkäten pågår till den 16.2.2024.

Syftet med utredningen är att få en heltäckande bild av hur det i verkligheten ser ut inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Resultaten kommer också att jämföras med motsvarande utredning från år 2020 för att få en bild av utvecklingen under de senaste åren.

Kartläggningen görs genom två parallella enkäter, en som riktar sig till eftispersonal och en till bildingskanslierna i alla tvåspråkgia kommuner.
 

Mera information
Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef
tfn +358503308234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Matias Österberg, utbildningsplanerare
tfn +358447734720
matias.osterberg@sydkusten.fi

 

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.Läs mera »
29.02.2024 kl. 17:11

Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.Läs mera »
28.02.2024 kl. 10:00

Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.Läs mera »
19.02.2024 kl. 06:00