Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

19.02.2024 kl. 06:00
Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.

Morgonkaffe med fri diskussion

I de digitala nätverksträffarna Morgonkaffe med Kulturum bjuder vi konstundervisningsfältets aktörer till fri diskussion och nätverkande över en kopp kaffe eller te. Morgonkaffena är för alla med intresse för att samtala och delge tips med varandra kring konstundervisning för barn och unga. 

Morgonkaffe med Kulturum arrangeras en gång i månaden med start på vändagen 14 februari. Följande morgonkaffe-träffar anordnas 13 mars, 10 april, 8 maj och 5 juni kl. 8.30-9.30 via Teams.  Alla morgonkaffe-träffar har samma deltagarlänk och ingen anmälning behövs. Deltagarlänken hittar du bland annat via evenemangskalendern på Sydkustens hemsida.

Konstundervisningsmorgon om aktuella teman

I mötesserien Konstundervisningsmorgon fördjupar vi oss i aktuella teman och frågeställningar inom konstundervisning för barn och unga tillsammans med en expertgäst.

Temat för första Konstundervisningsmorgonen  21 mars är Fyrklöver-modellen och pedagogiskt kvalitetsarbete. Morgonen gästas av Jolin Slotte, undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen. Under morgonen får vi höra om den aktuella Fyrklöver-modellen, som syftar till att stödja pedagogiskt kvalitetsarbete inom den grundläggande konstundervisningen. 

Den 18 april  gästas Konstundervisningsmorgonen med temat Kulturläroplaner och konstundervisning av Annina Ylikoski, koordinator på Österbottens barnkulturnätverk BARK. Under morgonen behandlar vi frågeställningar om hur vi kan utöka samarbete mellan kulturläroplaner och konstundervisning samt hur kulturläroplanerna kan förebygga kultur- och konstundervisningens tillgänglighet. 

Konstundervisningsmorgnarna anordnas på våren 21 mars, 18 april och 16 maj kl. 8.30 - 9.30 via Teams. Utöver det planeras en Konstundervisningsmorgon för juni. Deltagande i Konstundervisningsmorgonen är gratis och öppet för alla intresserade. Deltagarlänken för träffarna publiceras via evenemangskalendern på Sydkustens hemsida. Ingen föranmälning behövs. Mera information samt tema och expertgästerna för Konstundervisningsmorgnarna i maj och juni publiceras under våren på Sydkustens hemsida.

Konstundervisningsmorgnarna och Morgonkaffe med Kulturum anordnas av Kulturum - forum för konstundervisning i samarbete med Idébanken, KulturÖsterbotten och Sydkusten. Kulturum finansieras av Svenska Kulturfondens SKAPA-satsning.

Kontakt

Vippe Leminen
projektledare på Kulturum - forum för konstundervisning
vippe.leminen@sydkusten.fi
+358 (0)50 5527 276

Johanna Björkholm
projektledare på Kulturum - forum för konstundervisning
johanna.bjorkholm@kulturosterbotten.fi
+358 (0)44 750 3149      
 

Slutseminarium: Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb

Det treåriga projektet är inne på slutrakan och bjuder till slutseminarium fredagen den 7 juni 2024 kl. 14-20 i Helsingfors. Alla vars arbete berör småbarnspedagogiken är välkomna.Läs mera »
10.04.2024 kl. 10:11

Ordkonstveckan firas 18-24.3

Ordkonstskolan bjuder i år på kreativa skrivuppgifter, författarworkshop och diktprogrammet Poesi och popcorn. Veckan firas för att lyfta fram ordkonst som konstform och sprida kreativa läs- och skrivfrämjande metoder. Läs mera »
13.03.2024 kl. 12:20

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.Läs mera »
29.02.2024 kl. 17:11