Personalläget inom småbarnspedagogiken kartlagt

29.05.2024 kl. 10:53
Sydkusten presenterar sin undersökning måndagen den 10.6.2024 kl.10-11 på Teams.

Sydkusten har genomfört en kartläggning av småbarnspedagogiken i Svenskfinland. Det är tredje gången utredningen gjorts i den här formen för att få en detaljerad bild av personalsituationen.

  • Personalläget har försämrats jämfört med 2019 då föregående kartläggning gjordes.
  • Svårast är läget i huvudstadsregionen inom alla befattningar (lärare, socionom och barnskötare inom småbarnspedagogik) men minskad tillgång till behöriga lärare inom småbarnspedagogik märks också i Egentliga Finland och nu även i Österbotten.
  • Det råder också ställvis brist på barnskötare inom småbarnspedagogik.
  • Språköarna är nu med för första gången i kartläggningen.

Sydkusten har kartlagt personalsituationen i huvudstadsregionen med jämna mellanrum sedan 1998 och därefter utökat kartläggningen med andra kommuner. Undersökningen baserar sig på enkäter till tvåspråkiga kommuner som anordnar småbarnspedagogik. Svaren har samlats in under år 2023 och 2024. Både föreståndare på enskilda enheter och kommunerna som anordnar och administrerar verksamhet inom småbarnspedagogik har svarat på frågor i kartläggningen.

Rapporten presenterar kvantitativ info om antal behöriga och obehöriga i personalen men också kvalitativa frågor berörs: Får branschen uppskattning och vad kunde göras för att höja attraktionskraften?

Sydkustens utbildningsplanerare Matias Österberg presenterar utredningen på Teams måndagen den 10 juni klockan 10.00.

 

Rapporten publiceras på vår webbplats den 10.6 klockan 10.

Förfrågningar om rapporten:
Utbildningsplanerare Matias Österberg
matias.osterberg@sydkusten.fi
+358 (0)44 773 4720

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53