Tyst vår

26.03.2020 kl. 08:06
För snart 60 år sedan utgavs boken Tyst vår. Då handlade det om att fågelsången tystnade på grund av miljögifter.

Året var 1962 när den amerikanska marinbiologen och författaren Rachel Carson slog larm om användningen av bland annat DDT. Hon och hennes forskarkolleger upptäckte att de kemiska medel som användes för ogräsbekämpning och utrotning av skadeinsekter var förödande även för övrigt växt- och djurliv. Gifterna ackumulerades i näringskedjan, många fåglar dog och fågelsången tystnade som en konsekvens av besprutningarna. "Tyst vår" blev en bestseller och startskottet för den moderna miljörörelsen.

I år upplever vi också en tyst vår, men av helt andra orsaker. Samhället stängs ner allt mer dag för dag. Skolor och restauranger tystnar. Konserter och evenemang inhiberas. Skidcenter, bibliotek, teatrar och biografer stänger. Inga flyg bullrar på himlen, turistattraktioner är folktomma och öde. En underlig känsla.

Ingen kan undgå att beröras av årets tystnad och kulturfältet hör till de branscher som drabbas extra hårt. På Sydkusten i Pargas hade vi precis publicerat vår informationstidning om VårKultur 2020 med temat Hållbart Hantverk när skrällen kom. Närmare 90 olika program och evenemang måste ställas in. Besvikelsen var enorm – luften gick ur en när det vi jobbat länge och intensivt med, plötsligt blev bara pannkaka.

Det gäller för oss alla att försöka hantera situationen och det verkar vi göra på väldigt olika sätt. Någon kanske blir triggad av katastrofen, andra helt lamslagna. En del försöker skämta bort situationen, några tycker att vi överreagerar. Jag har hört konspirationsteorier och läst uttalanden av en massa självutnämnda experter. En del får ångest, andra tycker att det är skönt med tystnad och mera tid.

Det är positivt att också många reagerar med en vilja att hjälpa dem som är mest utsatta och gemensamma insatser görs för att lösa krisen. Också fonder och stiftelser har reagerat snabbt och utlyst olika former av stöd för kulturfältet. En av stödformerna som vi på Sydkusten gläder oss mycket åt är att fem fonder har gått samman och gett stöd för att kunna erbjuda Ebbans e-bibliotek till alla skolor och elever i Svenskfinland, ett verkligt fint stöd för lärarna i dessa utmanande tider.

Vi kan också konstatera att koldioxidutsläppen minskat och naturen mår bättre.

Det är en tyst vår – men kanske tystnaden gör att vi bättre kan höra fågelsången.

 

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Lena Långbacka